PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Křeček


Oblast odborného zájmu : politická komunikace

Kontakt

 • E-mail: krecek@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112253
 • Místnost: 124
 • Konzultace: Středa 13:30 - 15:00


Životopis

Vzdělání

 

2004 - Ph.D. -  mediální studia; disertační práce: Radikální politická opozice a média. Pražské  zasedání MMF – kritická analýza diskurzu

2001 - PhDr. -  mediální studia; rigorózní práce: Až se něco semele... Kvantitativní obsahová analýza tisku během zasedání MMF-SSB

1999 – Mgr. -  masová komunikace

1996 – Bc. - žurnalistika

 

Zaměstnání

FSV UK (plný úvazek = plný úvazek)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

 • Publikace :

   

  KŘEČEK, Jan. Volunteering as Protest: Against State Failures of the State Itself? In: Contention: The Multiplinary Journal of Social Protest. 2016. 4(1-2), str. 77-91, ISSN 2330-1392

  KŘEČEK, Jan. A Watchdog's Burial. A Contribution to Cynological Media Theory. In: Cultures of Communication - Cultures de la Communication. 2016, 1(1), str. 75-82, ISSN 2502-0242

  KŘEČEK, Jan. TV a rozhlas. In: ŽÁKOVÁ, Eva (ed.). Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Stav, potřeby a trendy. II. svazek. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, str. 261-296. ISBN 978-80-7008-354-3.

  KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 169 s. ISBN 978-80-247-3536-8

  KŘEČEK, Jan. US and THEM in the Time of Protests. Different Tactics of Ideological Construction in (Rudé) Právo Daily (1989 and 2000). In: COBAN, Savas (ed.): Media's Role in the Socialist Era. Vyd. 1. Kiel: Amani International Publishers, 2013, str. 175-195. ISBN 978-3-938054-50-5.

  KŘEČEK, Jan - ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritizace české politické komunikace v posledních 20 letech - úvodní úvahy a zjištění. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3-4, s. 65-70. ISSN 0036-5351.

  KŘEČEK, Jan. Češství v pojetí médií krajní pravice. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie . 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 47-51. ISSN 0036-5351

  KŘEČEK, Jan. Richard Fitzgerald, William Housley (eds.): Media, Policy and Interaction. Recenze. In: Sociologický časopis. 2010, roč. 46, č. 4, s. 674-676. ISSN 0038-0288.

  KŘEČEK, Jan. Agenda setting : nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Recenze. Acta Politologica. 2010, roč. 2, č. 1, s. 78-81. ISSN 1803-8220.

  KŘEČEK, Jan - VOCHOCOVÁ, Lenka. Red danger before elections : trick or threat?. Central European Journal of Communication. 2009, roč. 2, č. 2, s. 307-318. ISSN 1899-5101.

  KŘEČEK, Jan. Mediální obraz zahraničí a zahraniční politiky České republiky. In: KOŘAN, Michal (ed.). Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 91-99. ISBN 978-80-86506-81-4.

  KŘEČEK, Jan. „Hate speech“ jako součást politické komunikace české společnosti. In: Sborník Národního musea v Praze - Acta Musei Nationalis Pragae. Řada C - Literární historie. 2008, roč. 43, č. 1-4, s. 81-85. ISSN 0036-5351.

  KŘEČEK, Jan. Obraz roku 1968 v tisku na počátku 21. století (MF Dnes a Lidové noviny 2000-2007). In: KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 101-115. ISBN 978-80-86212-94-4.

  KŘEČEK, Jan. Diverzita a česká média. In: NOVÁKOVÁ, Tamara (ed.). UDIVERSUM I - týden mediální diverzity. 1. vyd. Praha: gitA - Genderová tisková a informační agentura, 2008, s. 9-15. ISBN 1803-5515.

  KŘEČEK, Jan. Mediální výchova a politická komunikace. In: JIRÁK, J. - WOLÁK, R., (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007, s. 78-85. ISBN 978-80-86212-58-6.

  VOCHOCOVÁ, Lenka - KŘEČEK, Jan. Rudé nebezpečí před volbami 2006 : hrozba nebo strašák?. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 34 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-010. ISSN 1801-5999.

  KŘEČEK, Jan. Diskursforchung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. Recenze. Sociologický časopis. 2006, roč. 42, č. 2, s. 433-435. ISSN 0038-0288.

  TRAMPOTA, Tomáš - KŘEČEK, Jan - NEČAS, Vlastimil. Média a moc. Praha: FSV UK, 2006. 36 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-001. ISSN 1801-5999.

  KŘEČEK, Jan. Příběh jednoho transparentu : nečekaná srážka se selekční předpojatostí. In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 83-92. ISBN 80-86732-98-3.

  KŘEČEK, Jan. Cesta k mediální moci. In: Revue pro média. 2005, roč. 5, č. 12-13, s. 81-85. ISSN 1214-7494.

  KŘEČEK, Jan. Analýza obsahová, Diskurz, Fetišismus zbožní, Hegemonie, Mainstreaming, Škola frankfurtská, Teorie médií marxistická. In REIFOVÁ, Irena (ed.): Slovník mediální komunikace.  Praha : Portál, 2004, s. 21-268. ISBN 80-7178-926-7.

  KŘEČEK, Jan. Ideologie konsenzu jako praktika pro diskriminaci radikální opozice v mediovaném politickém diskurzu (Případ 'Palachova týdne' a 'týdne MMF'). In: KONČELÍK, Jakub (ed.). In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média. Teritoriální studia.. Praha : Matfyzpress, 2004, s. 157-173. ISBN 80-86732-35-5.

   

 • Konference :

   

  Rozvoj české společnosti v Evropské unii, Praha, 2004

   

  Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii, Praha, 2006

   

  Pražský týden mediální různorodosti UDIVERSUM, Praha, 2007

   

  Mediální gramotnost: Vzdělávání profesionálů i veřejnosti, Praha, 2007Česká média a česká společnost v 60. letech, Praha, 2008

   

  1st Czech-Polish-Slovak Communication conference, Walbrzych, Poland, 2008

   

  Česká zahraniční politika a její výzkum, Praha, 2009

   

  Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication conference, Telč, 2009

   

  3rd European Communication  (ECREA) Conference, Hamburg, Germany, 2010

   

  Mediální reflexe, Telč, 2013

   

  Regulace českých médií, Praha, 2014

   

  Mediální reflexe, Telč, 2014

   

  Regulace českých médií, Praha, 2015

   

  Changing Media, Changing Media Studies, Praha, 2016

   

  6th European Communication  (ECREA) Conference, Praha, 2016

   

 • Granty :

  Grant Ministerstva kultury ČR Implementace komunitních médií do mediálního systému ČR (2014-2015; hlavní řešitel)

   

 • Výuka :

  JJM219 Alternativní média

  JJB323 Analýza mediálních obsahů

  JJM207 Politická komunikace

  JJM204 Výzkum médií I.

  JJM328 Výzkum médií I.

   

 • Ostatní :

  zástupce vedoucího katedry mediálních studií IKSŽ FSV UK

  vedoucí skupiny FMG oborové rady GA UK

   

 • Ke stažení :PhDr. Jan Křeček, Ph.D.Jan Křeček


Oblast odborného zájmu : politická komunikace

KontaktŽivotopis

Vzdělání

 

2004 - Ph.D. -  mediální studia; disertační práce: Radikální politická opozice a média. Pražské  zasedání MMF – kritická analýza diskurzu

2001 - PhDr. -  mediální studia; rigorózní práce: Až se něco semele... Kvantitativní obsahová analýza tisku během zasedání MMF-SSB

1999 – Mgr. -  masová komunikace

1996 – Bc. - žurnalistika

 

Zaměstnání

FSV UK (plný úvazek = plný úvazek)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA