PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (EN)
PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (EN)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Křeček


Research interest : political communication

Contact

 • E-mail: krecek@fsv.cuni.cz
 • Phone: 222112253
 • Room: 124
 • Consultation : Wed 13:30 - 15:00


CV

Education

2004 - Ph.D. graduation from doctoral studies, specialization in  media studies.

Dissertation thesis: Radical Political Opposition and the Media. Prague meeting of the IMF-WB - Critical discourse analysis.


2001 – PhDr. state rigorosum examination in mass communication and journalism.

Doctoral thesis: When Something Happens ... Quantitative Content Analysis of the Press During the IMF-WB Meeting


1999 – Mgr. graduation form Master’s studies, specialisation in mass communication.

 

1996 – Bc. graduation in Bachelor’s studies, specialisation in mass communication.

 

Job

FSV UK (fulltime means fulltime)

 

Professional membership

ECREA

 • Publications:

   

  KŘEČEK, Jan. Volunteering as Protest: Against State Failures of the State Itself? In: Contention: The Multiplinary Journal of Social Protest. 2016. 4(1-2), str. 77-91, ISSN 2330-1392

  KŘEČEK, Jan. A Watchdog's Burial. A Contribution to Cynological Media Theory. In: Cultures of Communication - Cultures de la Communication. 2016, 1(1), str. 75-82, ISSN 2502-0242

  KŘEČEK, Jan. TV a rozhlas. In: ŽÁKOVÁ, Eva (ed.). Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Stav, potřeby a trendy. II. svazek. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, str. 261-296. ISBN 978-80-7008-354-3.

  KŘEČEK, Jan. Politická komunikace: od res publica po public relations. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 169 s. ISBN 978-80-247-3536-8

  KŘEČEK, Jan. US and THEM in the Time of Protests. Different Tactics of Ideological Construction in (Rudé) Právo Daily (1989 and 2000). In: COBAN, Savas (ed.): Media's Role in the Socialist Era. Vyd. 1. Kiel: Amani International Publishers, 2013, str. 175-195. ISBN 978-3-938054-50-5.

  KŘEČEK, Jan - ŠTECHOVÁ, Markéta. Celebritizace české politické komunikace v posledních 20 letech - úvodní úvahy a zjištění. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, roč. 56, č. 3-4, s. 65-70. ISSN 0036-5351.

  KŘEČEK, Jan. Češství v pojetí médií krajní pravice. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie . 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 47-51. ISSN 0036-5351

  KŘEČEK, Jan. Richard Fitzgerald, William Housley (eds.): Media, Policy and Interaction. Recenze. In: Sociologický časopis. 2010, roč. 46, č. 4, s. 674-676. ISSN 0038-0288.

  KŘEČEK, Jan. Agenda setting : nastolování agendy – masová média a veřejné mínění. Recenze. Acta Politologica. 2010, roč. 2, č. 1, s. 78-81. ISSN 1803-8220.

  KŘEČEK, Jan - VOCHOCOVÁ, Lenka. Red danger before elections : trick or threat?. Central European Journal of Communication. 2009, roč. 2, č. 2, s. 307-318. ISSN 1899-5101.

  KŘEČEK, Jan. Mediální obraz zahraničí a zahraniční politiky České republiky. In: KOŘAN, Michal (ed.). Česká zahraniční politika v zrcadle sociálně-vědního výzkumu. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, s. 91-99. ISBN 978-80-86506-81-4.

  KŘEČEK, Jan. „Hate speech“ jako součást politické komunikace české společnosti. In: Sborník Národního musea v Praze - Acta Musei Nationalis Pragae. Řada C - Literární historie. 2008, roč. 43, č. 1-4, s. 81-85. ISSN 0036-5351.

  KŘEČEK, Jan. Obraz roku 1968 v tisku na počátku 21. století (MF Dnes a Lidové noviny 2000-2007). In: KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim (eds.). Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 101-115. ISBN 978-80-86212-94-4.

  KŘEČEK, Jan. Diverzita a česká média. In: NOVÁKOVÁ, Tamara (ed.). UDIVERSUM I - týden mediální diverzity. 1. vyd. Praha: gitA - Genderová tisková a informační agentura, 2008, s. 9-15. ISBN 1803-5515.

  KŘEČEK, Jan. Mediální výchova a politická komunikace. In: JIRÁK, J. - WOLÁK, R., (ed.). Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007, s. 78-85. ISBN 978-80-86212-58-6.

  VOCHOCOVÁ, Lenka - KŘEČEK, Jan. Rudé nebezpečí před volbami 2006 : hrozba nebo strašák?. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2007. 34 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-010. ISSN 1801-5999.

  KŘEČEK, Jan. Diskursforchung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen. Recenze. Sociologický časopis. 2006, roč. 42, č. 2, s. 433-435. ISSN 0038-0288.

  TRAMPOTA, Tomáš - KŘEČEK, Jan - NEČAS, Vlastimil. Média a moc. Praha: FSV UK, 2006. 36 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-001. ISSN 1801-5999.

  KŘEČEK, Jan. Příběh jednoho transparentu : nečekaná srážka se selekční předpojatostí. In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 83-92. ISBN 80-86732-98-3.

  KŘEČEK, Jan. Cesta k mediální moci. In: Revue pro média. 2005, roč. 5, č. 12-13, s. 81-85. ISSN 1214-7494.

  KŘEČEK, Jan. Analýza obsahová, Diskurz, Fetišismus zbožní, Hegemonie, Mainstreaming, Škola frankfurtská, Teorie médií marxistická. In REIFOVÁ, Irena (ed.): Slovník mediální komunikace.  Praha : Portál, 2004, s. 21-268. ISBN 80-7178-926-7.

  KŘEČEK, Jan. Ideologie konsenzu jako praktika pro diskriminaci radikální opozice v mediovaném politickém diskurzu (Případ 'Palachova týdne' a 'týdne MMF'). In: KONČELÍK, Jakub (ed.). In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média. Teritoriální studia.. Praha : Matfyzpress, 2004, s. 157-173. ISBN 80-86732-35-5.

   

 • Conferences:

   

  Rozvoj české společnosti v Evropské unii, Praha, 2004

   

  Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii, Praha, 2006

   

  Pražský týden mediální různorodosti UDIVERSUM, Praha, 2007

   

  Mediální gramotnost: Vzdělávání profesionálů i veřejnosti, Praha, 2007

   

  Česká média a česká společnost v 60. letech, Praha, 2008

   

  1st Czech-Polish-Slovak Communication conference, Walbrzych, Poland, 2008

   

  Česká zahraniční politika a její výzkum, Praha, 2009

   

  Channels of Transition: 2nd Czech-Polish-Slovak Communication conference, Telč, 2009

   

  3rd European Communication  (ECREA) Conference, Hamburg, Germany, 2010

   

  Mediální reflexe, Telč, 2013

   

  Regulace českých médií, Praha, 2014

   

  Mediální reflexe, Telč, 2014

   

  Regulace českých médií, Praha, 2015

   

  Changing Media, Changing Media Studies, Praha, 2016

   

  6th European Communication  (ECREA) Conference, Praha, 2016

   

 • Grants:

  Ministry of Culture Grant: Implementation of community media into the czech media system (2014-2015; main investigator)

   

 • Lectures:

  JJM219 Alternative Media (in Czech)

  JJB323 Media Content Analysis (in Czech)

  JJM207 Political Communication (in Czech)

  JJM204 Media Research I. (in Czech)

  JJM328 Media Research I. (in Czech)

   

 • More information:
 • Downloads:PhDr. Jan Křeček, Ph.D. (EN)Jan Křeček


Research interest : political communication

ContactCV

Education

2004 - Ph.D. graduation from doctoral studies, specialization in  media studies.

Dissertation thesis: Radical Political Opposition and the Media. Prague meeting of the IMF-WB - Critical discourse analysis.


2001 – PhDr. state rigorosum examination in mass communication and journalism.

Doctoral thesis: When Something Happens ... Quantitative Content Analysis of the Press During the IMF-WB Meeting


1999 – Mgr. graduation form Master’s studies, specialisation in mass communication.

 

1996 – Bc. graduation in Bachelor’s studies, specialisation in mass communication.

 

Job

FSV UK (fulltime means fulltime)

 

Professional membership

ECREA