PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Lenka Vochocová


Oblast odborného zájmu : online politická participace, genderová mediální studia, politická ekonomie komunikace, teorie veřejných sfér

Kontakt

 • E-mail: lenka.vochocova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 0
 • Místnost: 111
 • Konzultace: V akademickém roce 2015/16 na základě e-mailové domluvy.


Životopis

Vzdělání

2005 - 2013: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky – doktorské studium oboru mediální studia (Ph.D.)

2014 - dosud: Systemická supervize a koučování - výcvikový program v rozsahu 500 hodin (odpovídá evropským požadavkům ANSE na kvalifikaci supervizora)

2001 - 2005: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obormediální studia, ukončené státní magisterskou zkouškou a rigorózní zkouškou v oboru mediální studia – teorie masové a mediální komunikace (PhDr.)

1997 - 2001: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, specializace televizní a filmová žurnalistika, ukončené státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

Zaměstnání

2007 - současnost: pedagogická a vědecká pracovnice (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, katedra mediálních studií)

2013 - současnost: členka mezinárodní výzkumné skupiny PolCoRe zaměřující se na výzkum politické participace v prostředí digitálních médií (tamtéž)

2011- 2012: editorka časopisu Mediální studia 

2006 - současnost: Zakladatelka, manažerka a koordinátorka projektů Inventura, z. s.

2006: Externí redaktorka genderové informační a tiskové agentury Gita

2002 - 2009: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět (editorka katalogu,koordinátorka doprovodných akcí)

2005 - 2006: Žába na prameni, o.s. - koordinátorka projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi zaměřeného na prosazování genderově senzitivního přístupu do českého vzdělávacího systému, mediální podpora

2002 - 2005: Člověk v tísni, spol. při České televizi, o.p.s. – mediální podpora projektů Varianty a Terénní programy 

1999 - 2002: Česká televize, redakce domácího zpravodajství, redaktorka ve směně, zkušenost s prací regionální zpravodajky (Jihlava, Plzeň, Praha)

1998 - 1999: Český rozhlas, publicistická tvůrčí skupina elévů (červenec 1999 čtrnáctidenní tvůrčí stáž v Deutsche Welle)

Členství v profesních organizacích

Genderová expertní komora ČR

ECREA - CEE Network (Vice-Chair)

 • Publikace :

   

  VOCHOCOVÁ, LenkaMAZÁK, Jaromír ŠTĚTKA, Václav. 2016. Nic pro holky? Genderové nerovnosti v politické participaci na sociálních sítích. Gender, rovné příležitosti, výzkum 17 (2): 64-75, http://dx.doi.org/10.13060/12130028.2016.17.2.283

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka ŠTĚTKA, Václav MAZÁK, Jaromír. 2015. Good  girls don’t comment on politics? Gendered character of online political participation in the Czech Republic. Information,             Communication & Society, 19(10), 1321-1339.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2015. Mediální kontext české zahraniční politiky. Pp. 34-54 in

   

  Kořan, M. a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2014. Ústav mezinárodních vztahů: Praha. ISBN 978-80-87558-22-5.

   

   

   

  ŠVELCH, Jaroslav – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2015. Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace. Sociologický časopis Czech Sociological Review, 51 (1): 65-88.

   

   

   

  ŠTĚTKA, Václav – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2014. A dialogue of the deaf, or communities of

   

  debate? The use of Facebook in the 2013 Czech Parliamentary Elections campaign. Teorija in

   

  Praksa,  51 (6). 1361-1380.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2014. Česká média a zahraniční politika: v

   

  hradním stínu a zajetí emocí. Středoevropské politické studie (Central European Political

   

  Studies Review), 16 (2-3), 137-159.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2014. Mediální kontext české zahraniční

   

  politiky. In: Česká zahraniční

   

  politika v roce 2013: Analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, s. 34-50.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2014. Czech Media and Foreign Policy:

   

  Emotions, Personalisation and Domestic Narratives. In: Pavlíčková, T., Reifová, I. Media,

   

  power and empowerment : Central and Eastern European communication and media

   

  conference CEECOM Prague 2012. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, s.

   

  338-343.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2013. Mediální studia. In: HRUBEC, M. Česká kritická teorie. Praha: Academia. ISBN 978-80-7007-403-9.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2013. Mediální kontext české zahraniční

   

  politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Praha: Ústav

   

  mezinárodních vztahů, s. 27-50. ISBN 978-80-87558-12-6.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – NEČAS, Vlastimil. 2012. Mediální kontext české zahraniční

   

  politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2011: Analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav

   

  mezinárodních vztahů, s. 40-63. ISBN 978-80-87558-058.

   

   

   

  NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2011. Mediální kontext české zahraniční

   

  politiky. In: Česká zahraniční politika v roce 2010 : Analýza ÚMV. 1. vyd. Praha: Ústav

   

  mezinárodních vztahů, s. 33-57. ISBN 978-80-86506-95.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2011. Faktor genderu v mediálních výzkumech - kritika jednoho typu

   

  výzkumné praxe. In: Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1.

   

  vyd. Praha: Portál, s. 95-110. ISBN 978-80-262-0056-7.

   

   

   

  NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2010. Média a politika: zahraniční zpravodajství

   

  českých médií. In: Česká zahraniční politika v roce 2009. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních

   

  vztahů, s. 41-61. ISBN 978-80-86506-89-0.

   

   

   

  NEČAS, Vlastimil – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2010. Media context of the Czech foreign

   

  policy. In: Czech foreign policy in 2007-2009. 1. vyd. Prague: Institute of International

   

  Relations, s. 40-59. ISBN 978-80-86506-90-6.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2009. Genderové složení zpravodajských redakcí v ČR:

   

  metodologické komplikace a pokus o teoretické řešení. In: JIRÁK, J. – KÖPPLOVÁ, B. –

   

  KASL KOLLMANNOVÁ, D., ed. Média dvacet let poté = Media twenty years after. 1. vyd.

   

  Praha: Portál, s. 159-168. ISBN 978-80-7367-446-5.

   

   

   

  KŘEČEK, Jan – VOCHOCOVÁ, Lenka. 2009. Red danger before elections: trick or threat?. Central European

   

  Journal of Communication, 2 (2), s. 307-318. ISSN 1899-5101.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2008. Ženy ve zpravodajských redakcích: falešné naděje na dobytí

   

  maskulinní pevnosti. Mediální studia, 3 (2), s. 130-153. ISSN 1801-9978.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2008. Women in newsrooms: idle hopes for the conquest of the

   

  masculine fortress. Mediální studia, 3 (3), s. 231-256. ISSN 1801-9978.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka. 2007. Třetí poločas – fotbaloví chuligáni v ČR a násilí: kvalitativní

   

  analýza subkulturní komunikace. Rexter: odborný časopis pro výzkum radikalismu,

   

  extremismu a terorismu, 6 (2), http:www.rexter.cz/clanek.aspx?id=88 [cit. 2008-09-29]. ISSN

   

  1214-7737.

   

   

   

  VOCHOCOVÁ, Lenka – KŘEČEK, Jan. 2007. Rudé nebezpečí před volbami 2006: hrozba

   

  nebo strašák?. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 34 s. Pražské sociálně vědní studie.

   

  Mediální řada, MED-010. ISSN 1801-5999.

   

 • Konference :
 • Granty :

   

  2017 - dosud: GAČR - Grantová agentura České republiky: hlavní řešitelka projektu Vývoj a podoby občanské online participace v České republice ve vztahu k evropské migrační krizi (standardní grant)

  2014 - 2016: GAČR – Grantová agentura České republiky: odborná pracovnice, členka týmu řešícího projekt Role sociálních médií v transformaci politické komunikace a občanské participace v České republice.

 • Výuka :

  Politická ekonomie komunikace

  Výzkum médií II

  Analýza mediálních obsahů

  Metodologické přístupy ke studiu žurnalistiky

 • Ostatní :
 • Ke stažení :PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.Lenka Vochocová


Oblast odborného zájmu : online politická participace, genderová mediální studia, politická ekonomie komunikace, teorie veřejných sfér

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2005 - 2013: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky – doktorské studium oboru mediální studia (Ph.D.)

2014 - dosud: Systemická supervize a koučování - výcvikový program v rozsahu 500 hodin (odpovídá evropským požadavkům ANSE na kvalifikaci supervizora)

2001 - 2005: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obormediální studia, ukončené státní magisterskou zkouškou a rigorózní zkouškou v oboru mediální studia – teorie masové a mediální komunikace (PhDr.)

1997 - 2001: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky, obor žurnalistika, specializace televizní a filmová žurnalistika, ukončené státní bakalářskou zkouškou (Bc.)

Zaměstnání

2007 - současnost: pedagogická a vědecká pracovnice (Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, katedra mediálních studií)

2013 - současnost: členka mezinárodní výzkumné skupiny PolCoRe zaměřující se na výzkum politické participace v prostředí digitálních médií (tamtéž)

2011- 2012: editorka časopisu Mediální studia 

2006 - současnost: Zakladatelka, manažerka a koordinátorka projektů Inventura, z. s.

2006: Externí redaktorka genderové informační a tiskové agentury Gita

2002 - 2009: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jeden svět (editorka katalogu,koordinátorka doprovodných akcí)

2005 - 2006: Žába na prameni, o.s. - koordinátorka projektu Rovné příležitosti v pedagogické praxi zaměřeného na prosazování genderově senzitivního přístupu do českého vzdělávacího systému, mediální podpora

2002 - 2005: Člověk v tísni, spol. při České televizi, o.p.s. – mediální podpora projektů Varianty a Terénní programy 

1999 - 2002: Česká televize, redakce domácího zpravodajství, redaktorka ve směně, zkušenost s prací regionální zpravodajky (Jihlava, Plzeň, Praha)

1998 - 1999: Český rozhlas, publicistická tvůrčí skupina elévů (červenec 1999 čtrnáctidenní tvůrčí stáž v Deutsche Welle)

Členství v profesních organizacích

Genderová expertní komora ČR

ECREA - CEE Network (Vice-Chair)