PhDr. Radim Wolák
PhDr. Radim Wolák
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Radim Wolák


Oblast odborného zájmu : mediální vzdělávaní - mediální výchova, mediální gramotnost (dětí, učitelů, dospělých)

Kontakt

 • E-mail: wolak@fsv.cuni.cz, 737 132 180
 • Telefon: 231
 • Místnost: 118
 • Konzultace: dle telefonické domluvy


Životopis

Vzdělání

FSV UK - žurnalistika (Bc.)

FSV UK - mediální studia (Mgr.)

FSV UK - mediální a komunikační studia (PhDr.)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

 • Publikace :

  CICVÁREK, Ivo - WOLÁK, Radim. Za školu. 1. vyd. Praha: Česká televize, 2011. ISBN 978-80-7404-066-5.

  JIRÁK, Jan - KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim. České novinářky : dolů po schodišti nahoru. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 7-10. ISBN 978-80-262-0056-7.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální výchovy se bojíme zbytečně. Rodina a škola. 2006, roč. 53, č. 4, s. 10-11. ISSN 0035-7766 .

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. In: Rozumět médiím. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006, s. 89-92. ISBN 80-239-6762-2.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. In: Rozumět médiím. 1. vyd. Prah: Partners Czech, 2006, s. 69-71. ISBN 80-239-6762-2.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007. ISBN 978-80-86212-58-6.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In: In: Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Regulace a autoregulace médií. In: Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 107-110. ISBN 978-80-7367-315-4.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Stereotypy v médiích. In: Základy mediální výchovy. 1. vyd. Praha: Portál, 2007, s. 75-78. ISBN 978-80-7367-315-4.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. ISBN 978-80-86212-58-6.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální gramotnost jako dimenze současného člověka. In: Jirák, J. - Wolák, R., ed. Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008, s. 6-11. ISBN 978-80-86212-58-6.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Východiska a témata mediální výchovy. In: Kapounová, Jana, ed.Soft kompetence v informační společnosti. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, s. 40-52. ISBN 978-80-7368-513-3.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Média a edukační působení na mládež. In: Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009, s. 493-497. ISBN 978-80-7367-546-2.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Mediální logika a její postavení v mediální výchově. In: Mediální pedagogika. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009, s. 10-17. ISBN 978-80-7394-190-1.

  JIRÁK, Jan - WOLÁK, Radim. Nová média a mediální výchova v ČR. In: Magál, S. - Matúš, J. - Solík, M., ed. K problémom mediálnej komunkácie II. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010, s. 111-120. ISBN 978-80-8105-188-3.

  KÖPPLOVÁ, Barbara - WOLÁK, Radim, ed. Česká média a česká společnost v 60. letech. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2008. ISBN 978-80-86212-94-4.

  WOLÁK, Radim. Jak a kde se zrodil novinářský šmok : obraz žurnalistiky ve Freytagových Novinářích. Praha: Fakulta sociálních věd UK, 2011. 36 s. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-027. ISSN 1801-5999.

  OTESAN, Vendelín - WOLÁK, Radim. Baltoscandal není JÄÄÄÄR aneb Naseto v Rakvere. Amatérská scéna. 2008, roč. 45, č. 5, s. 65-66. ISSN 0002-6786.

  WOLÁK, Radim - HERDOVÁ, Dagmar. Média v našich životech. In: Mičienka, Marek a kol., ed.Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006, s. 35-41. ISBN 80-239-6762-2.

  WOLÁK, Radim - JIRÁK, Jan. Mediální výchova v ČR - rok poté. In: Slobodová, B. - Višňovský, J., ed. Quo vadis mass media: zborník z doktorandskej konferencie. 1. vyd. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2009, s. 564-574. ISBN 978-80-8105-123-4.

  WOLÁK, Radim - MIČIENKA, Marek. Vliv médií. In: Mičienka, Marek a kol., ed. Rozumět médiím : mediální výchova pro učitele. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006, s. 41-47. ISBN 80-239-6762-2.

  WOLÁK, Radim. Časopisy pro mládež. In: Mičienka, Marek a kol., ed. Rozumět médiím : základy mediální výchovy pro učitele. 1. vyd. Praha: Partners Czech, 2006, s. 137-143. ISBN 80-239-6762-2.

  WOLÁK, Radim. Komentář k Televiznímu vysílání Vodník. In: Příručka příkladů dobré praxe. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 22. ISBN 978-80-87000-08-3.

  WOLÁK, Radim. Mediální výchova - úvodní text k příkladům dobré praxe. In: Příručka příkladů dobré praxe. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2007, s. 1-3. ISBN 978-80-87000-08-3.

  WOLÁK, Radim. Mediální výchova jako faktor demokratizace. In: Köpplová, Barbara - Cebe, Jan, ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2007, s. 49-52. ISBN 80-86732-98-3.

  WOLÁK, Radim. Být v obraze : mediální výchova v ČT. In: Mediálna výchova v otvorenom priestore : zborník z konferencie 20. ročníka Ceny Dunaja. 1. vyd. Bratislava: Ex-production, 2010, s. 103-106. ISBN 978-80-970604-5-9.

  WOLÁK, Radim. Mediální výchova očima učitelů. In: Luszczak, M., ed. Quo vadis massmedia, quo vadis marketing. 1. vyd. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2010, s. 563-572. ISBN 978-80-8105-183-8.

  WOLÁK, Radim. Učebnice mediální výchovy, aneb, Písemka z Lasswella a DeFleura. Mediální studia. 2010, roč. 4, č. 1, s. 80-82. ISSN 1801-9978.

  WOLÁK, Radim. Metodika mediální výchovy aneb Nápadovník pro odvážné. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 2, s. 171-174. ISSN 1801-9978.

  WOLÁK, Radim. Učebnice a portály mediální výchovy v ČR. Komunikace, média, společnost. 2011, roč. 1, č. 1, s. 113-119. ISSN 1804-4190 .

 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :

  Předměty zaměřné na problematiku mediálního vzdělávání:

  Mediální gramotnost a mediální výchova

  Marketing a mediální gramotnost

  Mediální gramotnost: projekt

  Vybráné otázky mediálního vzdělávání

  Úvod do komunikačních studií

   

  Média zblízka (pro U3V)

 • Ostatní :
 • Ke stažení :PhDr. Radim WolákRadim Wolák


Oblast odborného zájmu : mediální vzdělávaní - mediální výchova, mediální gramotnost (dětí, učitelů, dospělých)

KontaktŽivotopis

Vzdělání

FSV UK - žurnalistika (Bc.)

FSV UK - mediální studia (Mgr.)

FSV UK - mediální a komunikační studia (PhDr.)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích