PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jana Čeňková


Oblast odborného zájmu : česká a světová literatura 20. století, česká ilustrace, kulturní časopisy, knihy pro děti a mládež

Kontakt

 • E-mail: jana.cenkova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112248
 • Místnost: Hollar č. 207
 • Konzultace: Čt 13.30 -15.00


Životopis

Vzdělání

leden 2005 – ukončení doktorského studia studijního oboru Pedagogika, specializace didaktika literatury UK Praha

1985 – měsíční studijní pobyt Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.

1982 – rigorózní zkouška a obhajoba ve studijním oboru Dějiny české literatury na FF UK

1976 – 1981 studium bohemistika- pedagogika na FF UK v Praze

Zaměstnání

2006 dosud UK – FSV – IKSŽ

 • hlavní zaměření: česká literatura po roce 1945, literární a kulturní kritika, dějiny a kritika světové a české literatury a ilustrace pro děti a mládež, čtenářství a knižní tvorba,  meziválečná kulturní publicistika

1990 – 2004 odborný asistent  UK - Ped F- katedra české literatury, doktorské studium 2000- 2005 (1995 – 1998 MD)   

1981 – 1989 odborný pracovník Kabinet dětské literatury a literární výchovy ČSAV (1987-1989 MD)

Členství v profesních organizacích

členka PEN klubu

Magnesia litera (členka sdružení a porotkyně)

 • Publikace :

  Monografie:

  Čeňková, J.: Česká čítanka pro starší školní věk v letech 1870 - 1970 a její kanonické texty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1924-8 (kanonické literární texty, interpretace literárního díla aj.)

  Čeňková, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-095-X

  Kolektivní monografie: 

  ČEŇKOVÁ, Jana (ed.). Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3413-5.

  Studie:

  Fikce a skutečnost v současných románech pro mladé čtenáře. In: Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí: kontexty, problémy, trendy. Nováková, Luisa, ed. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009, s. 80-88. ISBN 978-80-904218-3-7.

   Hrnčířovo místo v literatuře pro děti a mládež. In: František Hrnčíř (1860-1928) - symbol českého učitelstva. Pardubice: Nakladatelství Univerzity Pardubice, 2009, s. 107-115. ISBN 978-80-7395-174-0.

  Zpívá-li básník o dětství. O tvorbě Františka Hrubína pro děti. Literární archiv. 2010, roč. 2010, č. 42, s. 27-39. ISSN 0231-5904.

  K současné české knize pro děti a mládež. On contemporary Czech books for children and young people. Zum aktuellen tschechischen Kinder- und Jugendbuch In: Česká literatura pro děti a mládež (2000-2011). 1. vyd. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2012, s. 7-29. ISBN 978-80-87546-0

  Tajemný a skutečný svět slovem a obrazem (Petr Sís: Tibet. Tajemství červené krabičky). In: Současnost literatury pro děti a mládež 2012. 1. vyd. Liberec: Bor, 2012, s. 31-40. ISBN 978-80-87607-12-1.

  In einer Welt voller Farben und Formen. JuLit , 2013, č. 2, s. 39- 42. ISSN: 0938-202X.

  K české autorské ilustrované knize pro děti a mládež. Tvar, 2014, č. 21, s. 20-21. ISSN:862-657X.
  Několik poznámek k výběru hesel lexikonu 2x101 knih pro děti a mládež a na závěr ke slovenské literatuře.
  In: Současnost literatury pro děti a mládež 2014. 1. vyd. Liberec: Bor, 2014, s. 11- 16. ISBN: 978-80-85874-72-3.

  Kapitoly v knize:
  Mandys, P. a kol. 2x 101 knih: nejlepší a nejvlivnější knihy pro děti a mládež. Praha: Albatros 2013. (25 interpretačních studií: 50 stran textu).

   

   

   

  Editorská tvorba včetně předmluv a doslovů:

   ed. Křídla lásek mých. 1. vyd. Praha: Pulchra, 2010. ISBN 978-80-87377-18-5.

   ed. Vítězslav Nezval. Moře láska má. 1. vyd. Praha: Meander, 2010. ISBN 978-80-86283-84-5.

  ed. Karel Jaromír Erben. Živá voda. 1. vyd. Praha: Albatros, 2011. Doslova Jana Čeňková. ISBN 978-80-00-02810-1.

  ed. Závrať. Povídky s napětím. Praha: Mladá fronta 2013. Předmluva Jana Čeňková. ISBN: 978-80-204-3096-0

  ed. Josef Václav Sládek. Od žežulky k MIkuláši. Praha: Pulchra 2016. Doslov Jana Čeňková.  978-80-7564-004-8

   

  Překlady:

  ULIČIANSKY, Ján. Podivuhodné příběhy sedmi moří. Přel. Čeňková, Jana. 1. vyd. Praha: Práh, 2012. ISBN 978-80-7252-410-5;  Analfabeta Negramotná. Přel. Čeňková, Jana. 1. vyd . Praha: Práh, 2013.

  Na 60 recenzí, původních článků, rozhovorů, nekrologů etc. Zlatý máj, Tvar, Literární noviny, Host aj.

 • Konference :

  Konference a kongresy: Německo (Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt) 2009, Londýn (kongres IBBY 2012), Slovensko 2013 (BIB Bratislava), 2014, 2016 (Prešovská univerzita), Mexico City (kongres IBBY 2014) aj.

 • Granty :

  MŠMT 2013

  MK ČR 2016

 • Výuka :

  3x2 P/S Česká literatura po roce 1945 - bc. studium ŽUR ZS a LS

  1x P/S Literární a knižní kritika - mgr. studium ŽUR ZS

  1x 0/2 Jiné žánry. Kulturní a literární seminář. mgr. studium ŽUR LS

 • Ostatní :

  Předsedkyně ČS IBBY (Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu)

 • Ke stažení :PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.Jana Čeňková


Oblast odborného zájmu : česká a světová literatura 20. století, česká ilustrace, kulturní časopisy, knihy pro děti a mládež

KontaktŽivotopis

Vzdělání

leden 2005 – ukončení doktorského studia studijního oboru Pedagogika, specializace didaktika literatury UK Praha

1985 – měsíční studijní pobyt Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a. M.

1982 – rigorózní zkouška a obhajoba ve studijním oboru Dějiny české literatury na FF UK

1976 – 1981 studium bohemistika- pedagogika na FF UK v Praze

Zaměstnání

2006 dosud UK – FSV – IKSŽ

1990 – 2004 odborný asistent  UK - Ped F- katedra české literatury, doktorské studium 2000- 2005 (1995 – 1998 MD)   

1981 – 1989 odborný pracovník Kabinet dětské literatury a literární výchovy ČSAV (1987-1989 MD)

Členství v profesních organizacích

členka PEN klubu

Magnesia litera (členka sdružení a porotkyně)