doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.
doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Doc., Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : Vizuální studia, fotožurnalismus, fotografie

Kontakt

 • E-mail: filip.lab@fsv.cuni.cz www.worldsofjournalism.cz
 • Telefon: 420
 • Místnost: Hollar 10
 • Konzultace: Úterý 12:30 - 14:00 hod


Životopis

Vzdělání

2011 habilitace v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie (habilitační přednáška Fotografie 2.0 – obrazová (r)evoluce) na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, ukončeno doc.

2007 PhD., doktorské studium obor Fotografie a nová média, doktorská zkouška a obhajoba disertační práce [Láb, Filip. Nový obraz. Praha: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, katedra fotografie. 2007. Školitel disertační práce PhDr. Václav Šimice], ukončeno PhD.

2003 Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, magisterské studium, katedra fotografie, ukončeno MgA.

2000 Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, bakalářské studium,  katedra fotografie, ukončeno BA.

2000 Fakulta sociálních věd UK v Praze, magisterské studium, obor masová komunikace, ukončeno Mgr.

1997 Fakulta sociálních věd UK v Praze, bakalářské studium, obor žurnalistika, ukončeno Bc.

Zaměstnání

2012 - dosud - vedoucí Centra doktorských studií MS

2012 - dosud - garant doktorského studia v oboru Mediální studia

2012 - dosud - předseda oborové rady Mediální studia

2011 – dosud – vedoucí české verze projektu Evropská observatoř žurnalistiky (EJO)

2010 – dosud – proděkan pro public relations UK FSV

2005 – dosud – odborný asistent na katedře žurnalistiky UK FSV

2001- 2005 – externí spolupráce s UK FSV

Členství v profesních organizacích

2008 – dosud: člen International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

2008 – dosud: člen European Communication Research and Education Association (ECREA)

1998 – dosud: člen Syndikátu novinářů České Republiky

 • Publikace :

  2016: ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F. Transformation of Photojournalism Practice in the Czech Republic in the Age of Digital Technology. Journalism: Theory, Practice and Criticism. SAGE. DOI: 10.1177/1464884916663622.

  2016: LÁB, F. ŠTEFANIKOVÁ, S., TOPINKOVÁ, M. Photojournalism in Central Europe: On Authenticity and Ethics, Special Issue of Journal of Central European Political Studies, DOI 10.14746/ssp.2016.2.5 

  2016: TEJKALOVÁ, A., N., LÁB, F. Czech Journalists in the 21.st Century: Who Are They?. Special Issue of Journal of Central European Political Studies, DOI 10.14746/ssp.2016.2.2

  2016: TEJKALOVÁ, A. N., de BEER, A., BERGANZA, R., KALYANGO, Y. Jr., AMADO, A., OZOLINA, O., LÁB, F., AKHTER, R., VIRGINIA, S., MASDUKI, M. In Media We Trust.  Journalists and Institutional Trust Perceptions in Post-authoritarian and Post-totalitarian Countries. Journalism Studies. Routledge. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1279026 

  2016: TEJKALOVÁ, A. N., LÁB, F. Západ, nebo spíš Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. ISBN 978-80-7308-669-5

  2016: LÁB, F., ŠTEFANIKOVÁ, S. Just Click, Click and Click! Photojournalism in Print and Online Czech News Media. in Art And Photography in Media Environments (Editors: José Gomes Pinto e Rui Matoso), Edições Universitárias Lusófonas, ISBN: 978-989-757-044-5 

  2015: de BEER, A., S., LÁB, F., STRIELKOWSKI, W., TEJKALOVÁ, A., N., Business influence on media news processing: a comparison of journalists’ percep- tions in the Czech Republic and South Africa, Economics and Sociology, Vol. 8, No 1, pp. 222-233. DOI: 10.14254/2071- 789X.2015/8-1/17 

  2015: HÁJEK, R., ŠTEFANIKOVÁ, S., LÁB, F., TEJKALOVÁ, A., N., Czech Journalists' Refreshed Sense of Ethics in the Midst of Media Ownership Turmoil, Media and Communication, Vol. 3, No. 4, DOI: 10.17645/mac.v3i4.348

  2015: Tejkalová, A.N.; Láb, F.; Strielkowski, W. 2015. Security and independence of mass media: a case study of Czech journalists in media ownership turmoil, Journal of Security and Sustainability Issues 4(3): 500–508. DOI: http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2015.4.3(1)S

  2014:  TEJKALOVÁ, N., Alice; LÁB, Filip.Foreign Correspondents in the Czech Republic: Coping with Social Transition and Financial Crisis. In Mapping Foreign Correspondence in Europe. Georgios Terzis (ed.), Routledge. ISBN: 978-0415719001

  2014: LÁB, Filip. Digital Screen as New Screen. In Media, Power and Empowerment:Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Tereza Pavlíčková and Irena Reifová (ed.), Cambridge Scholars Publishing

  2014: LÁB, Filip, TEJKALOVÁ, N., Alice. Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In Media and Education in the Digital Age: Concepts, Assessments, Subversions. Matteo Stocchetti (ed.), Peter Lang GmbH 2014, Frankfurt, s. 105-117. ISBN 978-3-631-65154-4

  2014: GILLÁROVÁ, Sv., Kateřina, TEJKALOVÁ, N., Alice, LÁB, Filip. The Undressed Newsroom. The application of visual ethnography ine media research. In Journalism Practice. Routledge Published online 18. 3. 2014

  2011: LÁBOVÁ, Alena, LÁB, Filip. Postavení a pojetí fotožurnalistiky v českém novinářském vzdělávání. In Komunikace, média a společnost, Vol. 1, No. 1.

  2011: TEJKALOVÁ, N., Alice; LÁB, Filip. The Relationship between Journalism Studies and Media Professionals in the Czech Republic. In Questions of Journalism, Vol. 54, No. 1-2, Str. 35 – 45. ISSN 0322-7049.

  2010: LÁB, Filip; LÁBOVÁ, Alena. Podíl obrazových časopisů na rozvoji vizuální kultury první poloviny 20. století. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, r. 55, č. 3-4, str. 19-24.

 • Konference :

  2016: Praha. "Mediální obraz chudoby" Konference Mediální obraz rozvojových témat, Knihovny Václava Havla, 9. 12. 2015

  2016: Praha, ECREA 2016, 6th. European Communication Conference "Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 9. - 12. 11. 2016, organizace a chair speciálního panelu "Communicating Media Research to Media Practitioners: European and Arabic Perspectives", mezinárodní vědecká konference

  2016: Praha, ECREA 2016, 6th. European Communication Conference "Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 9. - 12. 11. 2016, State of Photojournalism in Central Europe (se Sandrou Štefanikovou), mezinárodní vědecká konference

  2016: Praha, ECREA 2016, 6th. European Communication Conference "Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. 9. - 12. 11. 2016, YECREA Network Rountable: The Silence of the Scholars? Rethinking the (Public) Voice of Academia, mezinárodní vědecká konference

  2016: Leicester, UK, IAMCR2016: “Czech Journalists & Ethical Issues” (s Alicí N. Tejkalovou). Mezinárodní vědecká konference ve dnech 27. 7. – 31. 7. 2016.

  2016 WJEC (Auckland) - příspěvek Impact of Journalism Education on the Formation of Professional Identity and Ethics: a Cross-cultural perspective in Europe and North America (s Epp Lauk, Alicí N. Tejkalovou, Lisbeth Hermansovou, Janem Frederikem Hovdenem, Sonjou Seizovou, Jolan Rókovou, Sergiem Splendorim, a Timem Vosem, prezentováno Epp Lauk)

  2016: Olomouc, Filozofická fakulta Univerzita Palackého: "Worlds of Journalism Study: Česká republika" (s Alicí N. Tejkalovou). Mezinárodní vědecká konference "Kultura - Média - Komunikace" ve dnech 5.4.- 8.4. 2016. 

  2016: Helsinki, Finsko, Aalto University, School of Arts, Design and Achitecture: „Elusive Photojournalism in Central Europe“ (se Sandrou Štefanikovou). Mezinárodní vědecká konference „Helsinki Photomedia 2016“ ve dnech 30. 3. - 1. 4. 2016.

  2015: Conference Populism, Authoritarianism, and the Media: The Age of Mediocracy and Mediacracy, Prague. "Being a journalist in a post-authoritarian society: Perceptions of press freedom and trust in the Czech Republic and South Africa" (s Arnoldem de Beerem, Alicí N. Tejkalovou, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem) ve dnech  12. - 14. 11. 

  2015: Mnichov, Worlds of Journalism Study Convention - příspěvek Being a Journalist in a Post-authoritarian Society (s Arnoldem de Beerem, Alicí Tejkalovou, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem), 4. - 8. 9. 2015. 

  2015: Mnichov, Worlds of Journalism Study Convention - příspěvek Transformation of Czech Journalists' Working Conditions (s Alicí Tejkalovou), 4. - 8. 9. 2015.

  2015: Montreal, Canada, IAMCR2015. "No Adventures, No Surprises! Current State of Photojournalism in Central Europe" (se Sandrou Štefanikovou) 12.-16. června 2015.

  2015: Praha, Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Ace Academy. "Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností". 9. 6. 2015. 

  2014: ECREA 2014 Communication and Empowerment, Lisabon. Citizens, Markets, Innovations. "Czech Journalists in a Timw of Media Ownership Turmoil" (s Alice N. Tejkalová). 12. - 15. 11. 2015.

  2014: Art And Photography in Media environments, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa. "A Photojournalism Practice in the Age of Network Media: Czech Republic" (se Sandrou Štefanikovou) ve dnech 11. 11. 2014.

  2014: Fifth International Conference on the Image, Freie Universität Berlin. "A Photojournalism Practice in the Age of Network Media: Czech Republic" (se Sandrou Štefanikovou) ve dnech 29. - 30. 10. 2014.

  2014: Journalism in Transition: Crisis or Opportunity? (28-29.3. 2014) Thessaloniki: Foreign correspondents in the Czech Republic: how to cope with social transition and financial crisis.  mezinárodní vědecká konference Journalism Studies Section of the European Communication Research and Education Association (ECREA).

  2014: WJS Convention, prezentace výzkumu Worlds of Journalism Study, (27. 3. 2014) Thessaloniki.

  2013: The Future of Journalism (12-13.9. 2013) Cardiff: The Undressed Newsroom - The use of Visual Ethnography in media research (vystoupení s příspěvekem s A. N. Tejkalovou).

  2012: Londýn, Centre for Media & Culture Research, London Southbank University: “Photographic (r)evolution 2.0”, mezinárodní vědecká konference “Beyond Representation: Photography, Humans & Computers” ve dnech 24. - 25. 5. 2012.

  2012: Praha, Fakulta sociálních věd UK v Praze, CEE Network of European Communication Research and Education Association: “Photography in the era of social networks”, mezinárodní vědecká konference “Media, power, empowerment” ve dnech 27. - 28. 4. 2012.

  2012: Helsinki, Finsko, Aalto University, School of Arts, Design and Achitecture: „Photography 2.0: Redefining the Frame“. Mezinárodní vědecká konference „Helsinki Photomedia – images in Circulation“ ve dnech 28. – 30. 3. 2012.

 • Granty :

  2016: Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize, Kinematografie a média - Výchova k mediální gramotnosti – "Evropská žurnalistická observatoř", hlavní řešitel.

  2015: International Visegrad Fund - Standard Grant –"Changing patterns in journalistic roles and performance in V4 Countries", ROPE, spoluřešitel

  2015: Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel

  2014 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel

  2013 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel

  2012 Institucionální rozvojový projekt FSV UK – „Propagace cizojazyčných studijních programů“ (vedeno na RUK pod číslem 237969), hlavní řešitel

  2011 - 2013 SCOPES (Scientific cooperation between Eastern Europe and Switzerland) a HERTA (Hedging European Research Transfer Actitivities) – “The Challenge to Improve Journalism by Making Communications Research Accessible: Expanding the Transnational Network of the European Journalism Observatory (EJO)”, spoluřešitel

  2006 Grant FRVŠ – „Elektronický fotožurnalismus“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 1990/2006

  2005 Grant hl. m. Prahy – fotografický projekt „Východní blok“

  2005 Státní fond kultury České republiky – fotografický projekt „Východní blok“

  2005 Grant Nadace Český fond umění Mánes

  2005 Grant FRVŠ – Projekt „Východní blok“, hlavní řešitel. Identifikační kód: FRVŠ 2356/2005

 • Výuka :
 • Ostatní :

  Výzkumné projekty:

  2013 - výzkum českého fotožurnalismu - Proměna struktury a obsahu fotožurnalistické praxe v éře síťových médií(se Sandrou Štefanikovou), financováno z PRVOUK

  2012 - výzkum problematiky zahraničních korespondentů pracujících v ČR (s Alicí Tejkalovou), publikováno jako kapitola “Foreign Correspondents in the Czech Republic” v knize Georgiose Terzise  “Covering Europe” v roce 2013

  2011 – výzkum české žurnalistiky pro projekt Worlds of Journalism Study, www.worldsofjournalism.org (s Alicí N. Tejkalovou a Kateřinou Gillárovou)

  2010 - kvantitativní a kvalitativní výzkum mediálního obrazu sexuálních menšin v (s Alicí N. Tejkalovou a skupinou studentů)

  2009 - kvantitativní a kvalitativní výzkum mediálního obrazu etnických menšin v (s Alicí N. Tejkalovou a skupinou studentů)

  2009 - výzkum vztahu mezi výukou žurnalistiky a novináři (s Alicí N. Tejkalovou)

 • Ke stažení :doc. Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.Doc., Mgr. et MgA. Filip Láb, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : Vizuální studia, fotožurnalismus, fotografie

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2011 habilitace v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média - fotografie (habilitační přednáška Fotografie 2.0 – obrazová (r)evoluce) na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, ukončeno doc.

2007 PhD., doktorské studium obor Fotografie a nová média, doktorská zkouška a obhajoba disertační práce [Láb, Filip. Nový obraz. Praha: Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění, katedra fotografie. 2007. Školitel disertační práce PhDr. Václav Šimice], ukončeno PhD.

2003 Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, magisterské studium, katedra fotografie, ukončeno MgA.

2000 Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze, bakalářské studium,  katedra fotografie, ukončeno BA.

2000 Fakulta sociálních věd UK v Praze, magisterské studium, obor masová komunikace, ukončeno Mgr.

1997 Fakulta sociálních věd UK v Praze, bakalářské studium, obor žurnalistika, ukončeno Bc.

Zaměstnání

2012 - dosud - vedoucí Centra doktorských studií MS

2012 - dosud - garant doktorského studia v oboru Mediální studia

2012 - dosud - předseda oborové rady Mediální studia

2011 – dosud – vedoucí české verze projektu Evropská observatoř žurnalistiky (EJO)

2010 – dosud – proděkan pro public relations UK FSV

2005 – dosud – odborný asistent na katedře žurnalistiky UK FSV

2001- 2005 – externí spolupráce s UK FSV

Členství v profesních organizacích

2008 – dosud: člen International Association for Media and Communication Research (IAMCR)

2008 – dosud: člen European Communication Research and Education Association (ECREA)

1998 – dosud: člen Syndikátu novinářů České Republiky