PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Alena Lábová, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : historie, teorie a praxe klasické fotografie, etika fotografie ve zravodajském diskurzu, novinářská fotografie a digitalizace,

Kontakt

 • E-mail: alena.labova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222
 • Místnost: Hollar č. 9
 • Konzultace: pondělí 12 - 13,30 hod.


Životopis

Vzdělání

VŠ studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze (1969–1972), na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1972–1975)
Doktorát filozofie na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1976)
Doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze – Mediální a komunikační studia, obor Mediální studia (2005–12), disertace 2012

Zaměstnání

 

deník Rovnost Brno (1968–69)

Univerzita Karlova – Fakulta žurnalistiky (1974–1990)
Univerzita Karlova– Fakulta sociálních věd (1990–dosud)

externě:1968-1969 deník Rovnost Brno

1970-71 Večerní Praha

1973-1975 redaktor Tiskového oddělení Čs. televize

1975-1976 fotograf Hlavní redakcí dokumentárních pořadů  Čs. televize

1990 – 1993 fotograf časopisu Food Service

1995 – 1998 fotograf vydavatelství Karolinum

1998 – dosud – editor časopisů vydavatelství Omega Publishing

 

 

 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Syndikát novinářů

 • Publikace :

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Soumrak fotožurnalismu? : (manipulace fotografií v digitální éře). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1647-6.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Fotografie a propaganda. Acta Politologica. 2010, roč. 2, č. 2, s. 261-264. ISSN 1803-8220.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Podíl obrazových časopisů na rozvoji vizuální kultury první poloviny 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie . 2010, roč. 55, č. 3-4, s. 19-24. ISSN 0036-5351.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Fotografie nemůže lhát, ale sotfware ano : (etika fotografie v internetové žurnalistice). In: KONČELÍK, J. et al., ed. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. 1 vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 29-41. ISBN 80-867-32-35-5.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Digitalizace fotografie jako oblast novinářského vzdělávání. In: Mediální gramotnost : nový rozměr vzdělávání. 1. vyd. Praha: Radioservis, 2007, s. 140-148. ISBN 978-80-86212-58-6.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Obraz v digitálním věku. In: Žurnalistika v informační společnosti : digitalizace a internetizace žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Karolínum, 2009, 978-80-246-1684-1.

   

  LÁBOVÁ, Alena - LÁB, Filip. Postavení a pojetí fotožurnalistiky v českém novinářském vzdělávání. Komunikace, média, společnost. 2011, roč. 1, č. 1, s. 95-102. ISSN 1804-4190 .

   

  LÁBOVÁ, Alena - SEKERA, Martin. Hradní fotoarchiv a česká fotožurnalistika do třicátých let 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada A - historie. 2010, roč. 64, č. 1-2, s. 25-36. ISSN 0036-5335.

   

  LÁBOVÁ, Alena. [Hesla z oblasti fotožurnalistiky a novinářské fotografie sign. al]. In: Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha : Libri, 1999, s. 15-220. ISBN 80-85983-76-1.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Fotografické zpravodajství v tištěných médiích. In: Osvaldová, Barbora, ed. In: Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 88-98. ISBN 80-246-0248-2.

   

  LÁBOVÁ, Alena. [Hesla z oblasti fotožurnalistiky a novinářské fotografie sign. al]. In: Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. dopl. vyd. Praha : Libri, 2002, s. 15-222. ISBN 80-7277-108-6.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Andělův příběh české fotografie. Dějiny a současnost. 2004, roč. 26, č. 2, s. 40-41. ISSN

   

  LÁBOVÁ, Alena. Fotografie nemůže lhát, ale sotfware ano (etika fotografie v internetové žurnalistice). In: Končelík, J. et al., ed. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 29-41. ISBN 80-867-32-35-5.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Jak je to s mýtem pravdomluvnosti fotografie?. In: Historická fotografie 2004/1. 1. vyd. Praha: Státní ústřední archív, 2004, s. 63-78. ISBN 80-86712-19-2, 80-85031-52-3.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Fotografická pravda v obrazovém zpravodajství z izraelsko-libanonského konfliktu. In: KÖPPLOVÁ, B. - CEBE, J., ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii . 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 127-139. ISBN 80-86732-98-3.

   

  LÁBOVÁ, Alena. [Hesla z oblasti fotožurnalistiky a novinářské fotografie sign. al]. In: Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. rozšířené vyd. Praha: Libri, 2007, s. 15-246. ISBN 978-80-7277-266-7.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Esej ve fotografii. In: Pokusy a dobrodružství : poznámky k eseji. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008, s. 123-132. ISBN 978-80-246-1498-4.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Novinářská fotografie v digitální době. Otázky žurnalistiky. 2008, roč. 51, č. 3-4, s. 26-40. ISSN 0322-7049.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Jak digitální technologie změnila práci českých fotožurnalistů. In: JIRÁK, J. - KÖPPLOVÁ, B. - KASL KOLLMANNOVÁ, D., ed. Média dvacet let poté. 1. vyd. Praha : Portál , 2009, s. 299-308. ISBN 978-80-7367-446-5.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Přelet nad vizuální krajinou. Mediální studia. 2011, roč. 5, č. 1, s. 76-80. ISSN 1801-9978.

   

  LÁBOVÁ, Alena. Ženy a fotožurnalismus. In: Česká novinářka : k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 111-126. ISBN 978-80-262-0056-7.

   

  OSVALDOVÁ, Barbora - ČERMÁK, Miloš - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - MARŠÍK, Josef - ŠEBESTA, Karel - TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpravodajství v médiích. 2. uprav. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1899-9.

   

  OSVALDOVÁ, Barbora - LÁBOVÁ, Alena. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0248-2.

   

  OSVALDOVÁ, Barbora - TEJKALOVÁ, Alice - LÁBOVÁ, Alena - LOKŠÍK, Martin - ZÁRUBA, Robert. O reportáži, o reportérech. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1781-7.

   

   

   

   

   

   

   

 • Konference :

  2004 Fotografie nemůže lhát, ale software ano

  2006 Vizuální pravda ve válečné fotografiii (izraelsko-libanonský konflikt)

  2007 Digitalizace fotografie jako oblast novinářského vzdělávání

  2009 Praha, Bratislava - Refinking Photojournalism (jak digitální fotografie změnila práci fotožurnalistů)

  2011 Praha Goethe institut - Ženy a fotožurnalismus

   

 • Granty :

  1999 Fond rozvoje vysokých škol

  2001 Fond rozvoje vysokých škol – spoluřešitel

  2002 Fond rozvoje vysokých škol

  2007 Fond rozvoje vysokých škol

   

   

   

 • Výuka :

  Úvod do fotožurnalistiky

  Historie a estetika fotožurnalismu

  Fotožurnalismus druhé poloviny 20. století, historie a teoretické koncepty

  Tvůrčí dílny I. - bc studium

  Tvůrčí dílny I. - mgr studium - fotoesej

  Tvůrčí dílny II - mgr studium - fotokniha

  Úvod do vizuální komunikace

  Praktický fotožurnalismus

 • Ostatní :
 • Ke stažení :PhDr. Alena Lábová, Ph.D.PhDr. Alena Lábová, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : historie, teorie a praxe klasické fotografie, etika fotografie ve zravodajském diskurzu, novinářská fotografie a digitalizace,

KontaktŽivotopis

Vzdělání

VŠ studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze (1969–1972), na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1972–1975)
Doktorát filozofie na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1976)
Doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze – Mediální a komunikační studia, obor Mediální studia (2005–12), disertace 2012

Zaměstnání

 

deník Rovnost Brno (1968–69)

Univerzita Karlova – Fakulta žurnalistiky (1974–1990)
Univerzita Karlova– Fakulta sociálních věd (1990–dosud)

externě:1968-1969 deník Rovnost Brno

1970-71 Večerní Praha

1973-1975 redaktor Tiskového oddělení Čs. televize

1975-1976 fotograf Hlavní redakcí dokumentárních pořadů  Čs. televize

1990 – 1993 fotograf časopisu Food Service

1995 – 1998 fotograf vydavatelství Karolinum

1998 – dosud – editor časopisů vydavatelství Omega Publishing

 

 

 

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Syndikát novinářů