PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Alice Němcová Tejkalová


Oblast odborného zájmu : journalism studies, vzdělávání novinářů, sportovní žurnalistika, menšinová témata v médiích

Kontakt

 • E-mail: alice.tejkalova@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112236
 • Místnost: 206
 • Konzultace: Úterý 11:00 - 12:30


Životopis

Vzdělání

1999 - 2003  Bc. žurnalistika na FSV UK (s vyznamenáním)

2003 - 2005  Mgr. mediální studia na FSV UK (s vyznamenáním a 

                    pochvalou děkana za diplomovou práci)

2005             PhDr. 

2006 - 2011  Ph.D. mediální studia na FSV UK

 

 

Zaměstnání

Děkanka FSV UK (od 1. 2. 2018)

Ředitelka IKSŽ (2015 - 2018)

Členka Kolegia rektora UK v Praze (2014 - 2018)

Členství v profesních organizacích

IAMCR, ECREA, ISSA

 • Publikace :

  Monografie

  NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice (2012) Ti druzí sportovci. Praha: Karolinum.

  Kapitoly v monografiích

  TEJKALOVÁ, A. N., LÁB, F. (2016) Západ, nebo spíš Východ? Změny ve vlastnictví médií a jejich důsledky. In BĚLOHRADSKÝ, V. , HLAVÁČEK, P., PUTNA, M. C., ROMANCOV, M. (eds.). Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, s. 234–244.

  NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice (2015) Czech women screenwriters: from socio-critical films to fairy tales. In NELMES, Jill - SELBO, Jule (eds.). Women Screenwriters: An International Guide. London: Palgrave Macmillan, pp. 249-253.

  NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice – LÁB, Filip (2015) Foreign Correspondents in the Czech Republic: Coping with Social Transition and Financial Crisis. In TERZIS, Georgios (ed.). Mapping Foreign Correspondents in Europe. New York: Routledge, pp. 57–65.

  LÁB, Filip – NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice (2014) Journalist Education and Truth in the Digital Age: Why We Need Critical Digital Literacy. In STOCCHETTI, Matteo (ed.). Media and Education in the Digital Age: Concepts, Assessments, Subversions. Frankfut am Main: Peter Lang, pp. 105–116.

  TEJKALOVÁ, Alice (2011) Sociální marketing a reklama. In Rozvojové cíle tisíciletí - sociální spoty. 1. vyd. Praha: Člověk v tísni, pp. 11–13.

  TEJKALOVÁ, Alice (2010) Sport news and athletes with a disability. In Advances in communication and mass media research. Athens: Atiner, pp. 113–126.

  TEJKALOVÁ, Alice (2010) Sportovní reportáž lehce alternativně. In O reportáži, o reportérech. Praha: Karolinum, pp. 105–112.

  TEJKALOVÁ, Alice (2010) Kampaně. In Média a chudoba. Praha: Člověk v tísni, pp. 144–146.

  TEJKALOVÁ, Alice – LÁB, Filip (2010) Reportéři. In Média a chudoba. Praha: Člověk v tísni, pp. 44–46.

  TEJKALOVÁ, Alice (2009) Vítězství a prohry tzv. nových médií. In Žurnalistika v informační společnosti: digitalizace a internetizace žurnalistiky. Praha: Karolinum, 2009, pp. 43–50.

  TEJKALOVÁ, Alice –  EBEN, Marek (2009) Dostat se pod povrch. In Rozhovory o interview. Praha: Karolinum, pp. 149–152.

  TEJKALOVÁ, Alice (2008) DTV in the Czech Republic. In Digital TV in Europe. Brussels : VUB Press, pp. 43–50.

  TEJKALOVÁ, Alice (2007) Stereotypy rozvojových zemí. In Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: příručka rozvojovéhe vzdělávání pro studenty mediálních oborů. Praha: Člověk v tísni - společnost při České televizi, pp. 41–44.

  Články

  TEJKALOVÁ, A. N., de BEER, A. S, BERGANZA, R., KALYANGO, Y. Jr., AMADO, A., OZOLINA, L., LÁB, F., AKHTER, R., MOREIRA, S. V., MASDUKI (2017) In Media We Trust: Journalists and Institutional Trust Perceptions in Post-authoritarian and Post-totalitarian Countries. Journalism Studies. Online first. DOI: 10.1080/1461670X.2017.1279026, dostupné online.

  TEJKALOVÁ, A. N., LÁB, F. (2016) Czech Journalists in the 21st Century: Who Are They? Journal of Central European Political Studies, Vol. 14, No. 2, s. 15–35. DOI: 10.14746/ssp.2016.2.2, dostupné online.

  HÁJEK, R. – ŠTEFANIKOVÁ, S. – LÁB, F. – TEJKALOVÁ, A. N. (2015) Czech Journalists' Refreshed Sense of Ethics in the Midst of Media Ownership Turmoil, Media and Communication, Vol. 3, No. 4, pp. 52-61 Doi: 10.17645/mac.v3i4.348, dostupné online.

  de BEER, A., S. – LÁB, F. – STRIELKOWSKI, W. – TEJKALOVÁ, A. N. (2015) Busines infuence on media news processing: a comparison of journalists’ perceptions in the Czech Republic and South Africa, Economics and Sociology, Vol. 8, No. 1, pp. 222–233. DOI: 10.14254/2071- 789X.2015/8-1/17, dostupné online.

  TEJKALOVÁ, Alice N. – LÁB, Filip – STRIELKOWSKI, Wadim (2015) Security and Independence of Mass Media: A Case Study of Czech Journalists in Media Ownership Turmoil. In Journal of Security and Sustainability Issues. Vol. 4, No. 3, pp. 500–508. DOI: 10.9770/jssi.2015.4.3(1)S, dostupné online.


  GILLÁROVÁ, Sv. Kateřina – TEJKALOVÁ, N. Alice – LÁB, Filip (2014) The Undressed Newsroom: The application of visual ethnography in media research. In Journalism Practice, Taylor&Francis, DOI: 10.1080/17512786.2014.891861.

  ŠAŠEK, Petr – TEJKALOVÁ, N. Alice (2013) Rámcování tématu státního zadlužování v textech MF DNES a Práva před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010. In Acta Politologica, vol. 5, no. 2, 2013, pp. 187–204.

  TEJKALOVÁ, Alice – LÁB, Filip (2011) The relationship between journalism studies and media professionals in CR. In Otázky žurnalistiky, vol. 1-2, pp. 35–45.       

  TEJKALOVÁ, Alice (2010) Mediální obraz paralympijských her v českých médiích. In Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, vol. 1, no. 1, pp. 39– 47.

  TEJKALOVÁ, Alice –  LÁB, Filip (2009) Konference Journalism Research in the Public Interest, Winterthur 19. - 21. 11. 2009 . In Acta Politologica, vol. 1, no. 1, pp. 118–119.

  Další recenzované publikace

  TEJKALOVÁ, Alice (2008) Mediální reprezentace českých handicapovaných sportovců. Praha: Fakulta sociálních věd UK. Pražské sociálně vědní studie. Mediální řada, MED-013.

  Překlad monografie a úvod k ní

  MCQUAIL, Denis (2015) Žurnalistika a společnost. Praha: Karolinum (s Romanem Hájkem).

  Recenzentka: Journalism Studies, Journalism Practice, International Communication Gazette, Communication Today, Mediální studia

  Televizní pořady:

  2017:

  ČT sportcast s Arnoštem Petráčkem: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/352158-ct-sportcast-jak-vypada-zivot-se-zlatou-medaili-petrackovi-zmenila-spoustu-veci/

  ČT sportcast s Gabrielou Koukalovou: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/358370-koukalova-ceka-me-asi-nejtezsi-sezona-ale-chci-v-ni-nechat-vsechno/

  ČT sportcast se Simonou Baumrtovou: http://www.ceskatelevize.cz/sport/nejlepsi-videa/356964-ct-sportcast-se-simonou-baumrtovou/

  ČT sportcast s Petrem Koukalem: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/358896-badmintonista-koukal-lide-chteji-abych-na-ne-smecoval-a-trefoval-je/

  ČT sportcast s Martinem Semerádem: http://www.ceskatelevize.cz/sport/exkluzivne-na-ct-sport/356717-po-tragicke-nehode-mu-pet-let-chybel-pocit-ze-zavodeni-ted-semerad-miri-na-okruhy/

 • Konference :

  Účast na pozvání

  2018 - Course co-director na 7th Graduate Spring School on Comparative Media + prezentace Journalism in Comparative Perspective (organizovala Univerzita v Záhřebu v IUC v Dubrovníku)

  2017 - Searching Session Seminar (NTK, Praha) - prezentace k dezinformacím 

  2017 - Týdny mediálního vzdělávání (Člověk v tísni, Praha a další česká města) - prezentace a debaty

  2016 - Kulatý stůl na MUP - Changing Media, Changing Media Systems

  2016 - ROPE workshop (Budapešť) - příspěvek Less time for researching, more work to be done: working conditions of Czech journalists (s Filipem Lábem)

  2015 - Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR, Ace Academy, Praha. „Proč jsme Západ? Česko, Evropa a Západ mezi minulostí a budoucností" (s Filipem Lábem, který příspěvek prezentoval)

  2014 - kolokvium EURICOM (Piran) - příspěvek I Definitely Don't Want to Have THOSE People in My News Session!

  Konference

  2018 - ISSA (Lausanne) - Twenty Years After: Czech Heroes and Fallen Heroes of Nagano Olympic Games

  2017 - NAFSA (Los Angeles)

  2017 - ECREA Journalism Studies Section konference (Odense) - příspěvek Journalists and institutional trust perceptions in post-authoritarian and post-totalitarian countries (prezentace s Adrianou Amado, spoluautoři: ANT, Arnold de Beer, AA, Filip Láb, Yusuf Kalyango, Rawshon Akther, Liga Ozolina, Masduki, Sonia V. Moreira) a předsedání panelu Journalistic beats

  2016 - IAMCR (Leicester) - příspěvek TV Sports Journalists in the Former Czechoslovakia: Dancing among Eggs to Protect Their Souls as Well as the Possibility to Do Their Beloved Work + příspěvek Czech Journalists & Ethical Issues (s Filipem Lábem, který ho prezentoval)

  2016 - WJEC (Auckland) - příspěvek Impact of Journalism Education on the Formation of Professional Identity and Ethics: a Cross-cultural perspective in Europe and North America (s Epp Lauk, Filipem Lábem, Lisbeth Hermansovou, Janem Frederikem Hovdenem, Sonjou Seizovou, Jolan Rókovou, Sergiem Splendorim, a Timem Vosem, prezentováno Epp Lauk)

  2015 - Conference Populism, Authoritarianism, and the Media: The Age of Mediocracy and Mediacracy, Praha: „Being a journalist in a post-authoritarian society: Perceptions of press freedom and trust in the Czech Republic and South Africa“ (s Filipem Lábem, Arnoldem de Beerem, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem)

  2015 - Worlds of Journalism Study Convention (Mnichov) - příspěvky Being a Journalist in a Post-authoritarian Society (s Arnoldem de Beerem, Filipem Lábem, Wadimem Strielkowskim a Seanem Beckettem) a Transformation of Czech Journalists' Working Conditions (s Filipem Lábem)

  2014 - konference ECREA (Lisabon) - příspěvek Czech Journalists in Media Ownership Turmoil (s Filipem Lábem)

  2014 - konference WJS (Soluň) - příspěvek Foreign Correspondents in the Czech Republic (odprezentováno spoluautorem Filipem Lábem)

  2013 - konference Future of Journalism (Cardiff) - příspěvek Undressed Newsroom (s Kateřinou Sv. Gillárovou a Filipem Lábem)

  2013 - konference IAMCR (Dublin) - příspěvek Framing National Indebtedness (s Petrem Šaškem)

  2012 - konference CEECOM (Praha) - příspěvek The Role of Power in the Articles about Athletes with a Disability

  2009 - konference Journalism Research in Public Interest (Winterthur) - příspěvek The Relationship between Journalism Studies and Journalism Education (s Filipem Lábem)

  2008 - konference Atiner (Atény) - příspěvek Sports News and Athletes with a Disability

  Organizace konferencí

  2018 - WJS meeting v Praze (spoluorganizováno s Folkerem Hanuschem (Universität Wien), Thomasem Hanitzschem (LMU München) a Filipem Lábem)

  2016 - a member of both LOC and IOC of ECREA conference

 • Granty :

  TA ČR - Multikulturní život a vzdělávání dětských prosumerů (spoluřešitelka, od 2018)

  PROGRES 19 - členka Rady, vedoucí týmu zaměřeného na analýzu sportovní žurnalistiky

  S projektem Kam se poděl transformační sen? mezi posledními třemi v oblasti humanitních věd v grantové soutěži Neuron Impuls pro vědce do 40 let Nadace Neuron (2015)

  Postoktorský grant FSV UK (2014-2016)

  Interní grant z PRVOUK na Worlds of Journalism Study (2012 a 2013)

 • Výuka :

  Novinář a menšinová témata

  Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I a II

  Specifika sportovní žurnalistiky

  Doktorandský seminář I a II

  Workshop prezentačních dovedností pro doktorandy

 • Ostatní :

  Alice N. Tejkalová se zabývá společně s doc. Lábem analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study. V minulosti byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní Redakce sportu České televize (spolupráce od roku 2000, pracovala jako redaktorka, moderátorka, scénáristka, dramaturg i režisérka), v roce 2017 se podílela na moderování webového pořadu Redakce zpravodajství a webu ČT Sport ČT Sportcast. Pro Redakci aktuální publicistiky ČT spoluvytvářela několik dílů cyklu Fenomén Dnes a dva roky moderovala pořad Zprávičky, v roce 2013 připravila dva díly o historii televizní sportovní žurnalistiky pro Pozor, vysíláme. V roce 2005 založila a do konce roku 2012 vedla první český zpravodajský server o sportu handicapovaných www.handisport.cz.

  Členka redakční rady časopisu QTV (Quality TV).

  Zahraniční působení:

  Hostující vyučující přes Erasmus+ na Uppsala University (21. – 25. 11. 2016)

  Hostující vyučující přes Erasmus+ na Institut für Publizistik- und Kommunikationwissenschaft na Universität Wien (11. – 13. 5. 2015)

  Účast ve výměnném projektu University of Montana v Missoule a FSV UK Common Ground (květen – červenec 2007)

  Účast na konferenci UNICA na University of Amsterdam v meziinstitutovém týmu FSV UK (2004)

  Účast v projektu Evropské komise a FSV UK – série kompaktních kurzů + stáž ve Štrasburku u Evropského soudu pro lidská práva a v Evropském parlamentu (2003)

  @antejkalova

  http://www.facebook.com/antejkalova

  http://cuni.academia.edu/AliceNemcovaTejkalova

  http://www.worldsofjournalism.cz

 • Ke stažení :PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.Alice Němcová Tejkalová


Oblast odborného zájmu : journalism studies, vzdělávání novinářů, sportovní žurnalistika, menšinová témata v médiích

KontaktŽivotopis

Vzdělání

1999 - 2003  Bc. žurnalistika na FSV UK (s vyznamenáním)

2003 - 2005  Mgr. mediální studia na FSV UK (s vyznamenáním a 

                    pochvalou děkana za diplomovou práci)

2005             PhDr. 

2006 - 2011  Ph.D. mediální studia na FSV UK

 

 

Zaměstnání

Děkanka FSV UK (od 1. 2. 2018)

Ředitelka IKSŽ (2015 - 2018)

Členka Kolegia rektora UK v Praze (2014 - 2018)

Členství v profesních organizacích

IAMCR, ECREA, ISSA