doc. PhDr. Barbora Osvaldová
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Osvaldová Barbora


Oblast odborného zájmu : žurnalistika, zpravodajství, publicistika

Kontakt

 • E-mail: osvaldov@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 252
 • Místnost: 102
 • Konzultace: pondělí 12,30 - 14


Životopis

Vzdělání

FSVP UK, FŽ UK

Zaměstnání

FSV UK

Členství v profesních organizacích

Syndikát novinářů

 • Publikace :

  OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim. Co je bulvár, co je bulvarizace. Vyd. 1 Praha: Karolinum 2014 – v tisku

  OSVALDOVÁ, Barbora. O komentáři, o komentátorech. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 109 s. ISBN 978-80-246-2237-8. OSVALDOVÁ, Barbora.  Etické aspekty v žurnalistice a veřejný zájem. In: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara – WOLÁK, Radim ed. Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. 1. vyd. Praha: Portál, 2011, s. 139 – 150 .ISBN 978-80-262-0056-7.

  Osvaldová, Barbora, et al. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 978-80-246-1899-9.

  Osvaldová, Barbora, et al. O reportáži, o reportérech. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010. 130 s. ISBN 978-80-246-1781-7.

  Osvaldová, Barbora – Kopáč, Radim. Rozhovory o interview. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 166 s. ISBN 978-80-246-1618-6.

  Osvaldová, Barbora – Němcová Tejkalová, Alice. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.

  Osvaldová, Barbora. Vytrženo z kontextu. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009. 85 s. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-836-3.  

 • Konference :

  Vybrané významné konference a semináře:

  Média v EU – Brusel.

  Úloha médií v oblasti zdravotnictví. Pořádala Missouri School of Journalism, University of Missouri – Columbia a katedra žurnalistiky IKSŽ. Příprava konference a úvodní vystoupení.

  Právo na odpověď z hlediska teorie a praxe – seminář pořádaný Parlamentem ČR – vydán sborník s diskusním příspěvkem.

  Reportáž v tisku, v rozhlase a televizi – pořádala katedra žurnalistiky IKSŽ a Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Publikován sborník s názvem Reportáž v tisku a v rozhlase s příspěvkem.

  Žena – muž?, žena + muž!!! Pořádala katedra žurnalistiky. Redakce stejnojmenného sborníku.

  Konference Žena a muž v médiích, pořádaná Nadací Gender Studies, vystoupení na konferenci, studie ve sborníku.

  Konference Informační média v informační společnosti FSV UK  – organizace a moderování v sekci.

  Konference Etika a média, Sdružení Lípa, Hradec Králové – příspěvek do sborníku.

  Konference Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii, FSV UK, moderování sekce, vystoupení a příspěvek ve sborníku.

   

  Konference Novinář na facebooku: Kde je hranice mezi veřejným a soukromým prostorem? – úvodní vystoupení na konferenci

 • Granty :

  Nadace Open Society Fund Praha: Grantový program „Gender“ vypsaný v rámci projektu Společnost – ženy a muži z aspektu gender.

  Název projektu Muž – Žena? Muž + Žena!, projekt v oblasti vzdělávací akce. Hlavní organizátor Fakulta sociálních věd, katedra žurnalistiky, odpovědná řešitelka PhDr. Barbora Osvaldová. Uspořádána konference (termín říjen 1998), vydán sborník s názvem Muž – Žena? Muž + Žena! 1999. Doba trvání rok.

  Fond rozvoje vysokých škol

  Projekt COCOP – Institut français de Prague a IKSŽ UK Praha, název Mediální prezentace EU v České republice 2001. Odpovědná řešitelka

  Spoluřešitelka úkolu Informační média v informační společnosti jako součást institucionálního úkolu Média jako zdroj poznání.

  Vedoucí týmového projektu Rozvoj české společnosti v EU: výzvy a rizika:

   

  Žurnalistika v informační společnosti: Digitalizace a internetizace žurnalistiky.

 • Výuka :

  pondělí, čtvrtek

 • Ostatní :

  Vedoucí katedry žurnalistiky - dosud.

  Garant studijního oboru 7202R Žurnalistika – bakalářské studium Studijního programu Mediální a komunikační studia.

  Členka vědecké rady FSV UK v letech 1990 - 2003.

  Tři volební období v Akademickém senátu FSV UK, dvakrát místopředsedkyně AS a vedoucí pedagogické komise AS FSV UK, jednou předsedkyně AS FSV UK.

  Členka zkušební komise státních bakalářských a magisterských zkoušek a přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské studium - dosud.

  Členka Rady oboru - dosud.

  Členka zkušební přijímací komise doktorandského studia - dosud.

  Členka oborové rady – dosud

  Členka ediční rady Grada Publishing, a. s.

  Hodnotitelka projektů GAUK

  Pravidelná recenzentka časopisu Psychologie a její
  kontexty (vydává Katedra psychologie Filozofické fakulty Ostravské
  Univerzity v Ostravě) 

   Členka komise J. Vavrouška - dosud

   

  Členka disciplinární komise - dosud

  Stáže:

  Univerzita v Madridu 1992

  Univerzita v Upsale 1992

  CFPJ Paris 1993

  Mezinárodní workshopy:

  Mediální tvorba – CFPJ a CPJ Paris – Praha 1993, 1994, 1995, 1996

  Deontologie – CFPJ Paris – Praha 1999, 2000, 2001, 2002

   

  Pomáhají česká média nárůstu vlivu extremismu? Pořádala FHS UK a Gabal Analysis & Consulting – 2009

 • Ke stažení :doc. PhDr. Barbora OsvaldováOsvaldová Barbora


Oblast odborného zájmu : žurnalistika, zpravodajství, publicistika

KontaktŽivotopis

Vzdělání

FSVP UK, FŽ UK

Zaměstnání

FSV UK

Členství v profesních organizacích

Syndikát novinářů