prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : dokumentární film, historie a teorie televize

Kontakt

 • E-mail: martin.stoll@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 777866048
 • Místnost: 126 Hollar
 • Konzultace: ÚT 9:00-11:00 a kdykoli po domluvě


Životopis

Vzdělání

 

1980-1988 Základní škola Plamínkové, Praha 4 

1998-1992 Gymnázium Ohradní (dnes Elišky Krásnohorské) v Praze 4

1995 Bc. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvorba. (prof. Jan Špáta, Mgr. M. Šandová).

1997 Mgr./MgA. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvroba. (prof. Jan Špáta, prof. Antonín Navrátil)

2001 Ph.D. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, obor Teorie filmové a multimediální tvroby. (prof. Antonín Navrátil, doc. Olga Sommerová)

2007 doc. Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, obor Filmové umění a multimédia – Dokumentární film (předseda habilitační komise prof. Ondrej Šulaj)

2017 prof. Jmenován profesorem v oboru Filmové umění a multimédia prezidentem Andrejem Kiskou na návrh Filmové a televizní fakulty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

 

Zaměstnání

 

1997-2003 Filmová a televizní fakulta AMU, 1997-2002 katedra dokumentární tvorby, 2002-2003 Centrum audiovizuálních studií 

1999-2008 Česká televize, Centrum publicistiky a dokumentaristiky, v letech 2002-2003 vedoucí dramaturg.  

2004-2013 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), v letech 2006-2010 prorektor pro rozvoj a uměleckou činnost, 2010-2013 rektor.

2013-2016 Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, Ateliér dokumentárnej tvorby, pedagog (2013-2015 interní) 

2009-dosud Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky (od 2014 interní)

+

1996-dosud OSVČ (Nakladatelství Malá Skála)

autor - režisér, scenárista, dramaturg, kameraman

 

Členství v profesních organizacích

současnost: EDN Denmark, ENCWP Madrid; ENCS Berlin; ARAS, Asociace emeritních rektorů

dříve: FITES (1996-2016), Česká konference rektorů (2010-2013)

 • Publikace :

   

  ODBORNÁ ČINNOST: Monografie, studie a texty a encyklopedie o českém dokumentárním filmu, televizi, historii médií a kreativitě. Dále recenzní a rozsáhlá publicistická a popularizační činnost. Dále vydavatel, majitel nakladatelství Malá Skála. Řada z publikací byla určena pro zahraničí, příp. tam i vyšla (Lotyšsko, Francie, USA, Polsko, Slovensko, Finsko) - viz příloha

   

  UMĚLECKÁ ČINNOST: Námět, scénář, režie (někdy též kamera) 55 dokumentárních filmů v drtivé většině odvysílaných Českou televizí. Tematizují společenské a sociální problémy (drogy, vztah k tradici, identita...) a umění a architekturu, dále popularizují vědu, a nebo využívají žánr cestopisu (Pobaltí, Irsko) a portrétu. Některé z nich byly oceněny na domácích i mezinárodních festivalech. Dále spolupráce na scénáři, kamera a zejména dramaturgie dokumentární fvorby. - viz příloha 

   

 • Konference :

   

  KONFERENCE A WORKSHOPY ORGANIZÁTOR (např. Cinema du reel Paris, Pražské jaro 1968: literatura-film-média; Autor-vize-meze-televize) a ÚČASTNÍK DESÍTEK MEZINÁRODNÍCH I DOMÁCÍCH KONFERENCÍ, PŘEHLÍDEK A FESTIVALŮ (Regensburg, Caherciveen, Riga, Berlín, Glasgow, Marseille, Amsterdam, Lodz, Jyväskylä, New York, Bratislava, Krakow) - viz příloha

   

   

 • Granty :

   

  ŘEŠITEL ČI SPOLUŘEŠITEL GRANTŮ (Fond rozvoje vysokých škol, Česko-německý fond budoucnosti, Český literární fond, OP Praha - Adaptabilita), Výzkumného záměru Literární akademie a ČLEN TÝMŮ řady dalších grantovýhch projektů (Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni, Slezská univerzita v Opavě, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a dlouhodobého výzkumného projektu České televize. - viz příloha

   

   

 • Výuka :

   

  GARANT OBORU MEDIÁLNÍ STUDIA (od 2014)

  ZÁSTUPCE FAKULTY PRO REGISTR UMĚLECKÝCH VÝSTUPŮ (RUV) (od 2014)

  ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK SPECIFICKÉHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VÝZKUMU (SVV) (od 2016)

   

  Předměty na FSV IKSŽ: 

  Zimní semestr:

  JJM229 Vývoj televizního vysílání v českých zemích

  JJM295 Rozhlasový a televizní dokument

  JJB148 Audiovisual Interpreting the Reality 

  JJB606 Televize jako instituce - kombi 

  JJB625 Manipulace v audiovizuálním sdělení - kombi 

  JJM280 Filmová a televizní kritika 

  JJM281 Tvůrčí dílna - nonfiction film I 

  U3V - Český dokumentární film: historie, osobnosti, témata, přístupy

  U3V - Zahraniční dokumentární film - filmová odpovědnost za svět

   

  Letní semestr:

  JJB163 Etické hranice médií 

  JJB165 Contexts of Television

  JJB064 Televize jako instituce

  JJM282 Tvůrčí dílna - nonfiction film II 

  U3V - Historie televizního vysílání v českých zemích

  U3V - Český dokumentární film II: Reflexe a diagnóza společnosti

   

  Oba semestry:

  Bakalířský diplomový seminář

  Diplomový seminář (oba)

   

  Obhájené bakalářské práce na FSV - vedoucí:  

  1. Tereza Sadílková (Žižková): Projekt Leonardo – rozhlasová stanice pro zasvěcené? (2012)

  2. Štefánková, Aneta: Publicistické prvky v dokumentárním seriálu České televize Třináctá komnata (2012)

  3. Tomáš Lichnovský: Inteview na vědecké téma v podání Marka Ebena a jeho TV pořadu Na Plovárně (2016)

  4. Kindlová, Pavlína: Metodika programování ČT 1 v souvislosti s cílovými skupinami (2016)

  5. Synečková, Barbora: Obsahová analýza zpravodajství o dění v centru Islámského státu na základě výpovědí Jurgena Todenhofera (2016)

  6. Nováková, Lucie: Komparace Evropy 2 a Frekvence 1 s ohledem na cílovou skupinu (2017)

  7. Nikola Prokopcová: Dokumentární cyklus České televize - Český žurnál (2017) 

  8. Anna Vopravilová: Mediální obraz sexuálního zneužívání dětí (2017) 

  9. Petr Juna: Možné uplatnění e-Sports ve vysílání České televize (2017)

  10. Kamila Beranová: Nové formy dokumentární tvorby v prostředí internetu (2017)

   

  Obhájené diplomové práce na FSV - vedoucí: 

  1. Zelenková, Klára: Mediální obraz Afriky ve vysílání České televize v letech 2009 až 2013 (2014)

  2. Sládková, Magdalena: Vývojové tendence on-demand portálů. Netflix a extenze nabídky o vlastní tvorbu. (2015)

  3. Waldmannová, Lucie: Bylo-nebylo v televizi: funkce pohádek ve vánočním schématu České televize 2004-2014 (2016)

  4. Gubáš, Robert: Mistr Jan Hus a jeho typy filmových postav v díle O. Vávry a J. Svobody (2016)

  5. Adamec, Tatiana: Kauza "Hitler je gentleman"v českých médiích: Peroutka, Zeman, Ovčáček (případová studie) (2016)

  6. Slunečková, Karin: Nástup normalizace v Československé televizi (2017)

  7. Boch, Vítězslav: Digitalizace televizního vysílání ve Spojených státech amerických (2017)

  8. Štenglová, Marie: Žánrová paleta internetových televizí v České republice (2017)

  9. Walsh, Diana: Zobrazení politického Východu v karikatuře ve francouzském časopise Le Canard enchaîné v období 1945-1970 (2017) 

  10. Fiala, Tomáš: Podoba českého filmu a jeho kritiky v časopise Film a doba (90. léta) (2018)

  11. Majerová, Marie: Atentát na říského protektora Reinharda Heydricha - komparace filmových adaptací Atentát (1964) a Anthropoid (2016) (2018)

  12. Zemanová, Veronika: Volby ředitelů veřejnoprávních médií pohledem vybraných deníků a zpravodajských serverů (2018)

   

  Vedení doktorandi:

  MgA. Daniel Růžička (FSV UK, od 2017)

  Mgr. Tomáš Vlček (FSV UK, od 2017)

  Mgr. Pavel Křemen (FSV UK, od 2016)

  Mgr. et MgA. Petr Horký (FSV UK, od 2016)

  Mgr. Alexandra Hroncová (FSV UK, od 2015)

   

  Ukončení doktorandi: 

  PhDr. Antonín K. Kudláč, Ph.D. (FF UK, 2014)

  PhDr. Jan Děkanovský, Ph.D. (FF UK, 2014)

  MgA. Ladislav Moulis, Ph.D. (FF UK, 2014)  

   

  Celkem kvalifikačních prací za pedagogické působení:

  Vedených/oponovaných bakalářských prací: 33/28

  Vedených/oponovaných magisterských prací: 34/46

  Oponovaných rigorózních prací: 2

  Vedení/oponentury dizertačních prací: 6/12 (FF UK, FSV UK, FF MU, FTF VŠMU, FF UPOL)

   

  JEDNORÁZOVÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A UNIVERZITÁCH

  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (2002, 2005)

  Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku (2003-2006)

  Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, nyní Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (od 2006)

  Divadelní fakulta Janáčkovy akademie múzických umění (2008)

  Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě - Ústav historických věd (2012-2015)

  Ústav filmu a audiovizuální kultury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2016)

   

  PEDAGOGICKÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ:

  2002 GLASGOW (UK): University of Glasgow – host univerzity, přednášky

  2009 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky

  2012 BRATISLAVA (SK): Vysoká škola múzických umení v Bratislave, (Fakulta filmová a televizní) - série přednášek

  2012 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky

  2013-2016 BRATISLAVA (SK) Vysoká škola múzických umení v Bratislave (Fakulta filmová a televizní, Ateliér dokumentárnej tvorby) - pracovní poměr

  2013 KRAKOW (PL): Uniwersytet Jagielloňski (Jagellionian University) – host univerzity, přednášky, workshopy

  2014 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky, worskhopy

  2015 JYVÄSKYLÄ (FI): Jyväskylän Yliopisto (University of Jyväskylä) - host univerzity, přednášky, worskhopy

  2016 LODŽ (PL): Uniwersytet Łódzki - host university, přednášky

   

   
prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.prof. MgA. Martin Štoll, Ph.D.


Oblast odborného zájmu : dokumentární film, historie a teorie televize

KontaktŽivotopis

Vzdělání

 

1980-1988 Základní škola Plamínkové, Praha 4 

1998-1992 Gymnázium Ohradní (dnes Elišky Krásnohorské) v Praze 4

1995 Bc. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvorba. (prof. Jan Špáta, Mgr. M. Šandová).

1997 Mgr./MgA. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, katedra dokumentární tvorby, obor Dokumentární tvroba. (prof. Jan Špáta, prof. Antonín Navrátil)

2001 Ph.D. Filmová a televizní fakulta AMU v Praze, obor Teorie filmové a multimediální tvroby. (prof. Antonín Navrátil, doc. Olga Sommerová)

2007 doc. Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, obor Filmové umění a multimédia – Dokumentární film (předseda habilitační komise prof. Ondrej Šulaj)

2017 prof. Jmenován profesorem v oboru Filmové umění a multimédia prezidentem Andrejem Kiskou na návrh Filmové a televizní fakulty Vysoké školy múzických umění v Bratislavě

 

Zaměstnání

 

1997-2003 Filmová a televizní fakulta AMU, 1997-2002 katedra dokumentární tvorby, 2002-2003 Centrum audiovizuálních studií 

1999-2008 Česká televize, Centrum publicistiky a dokumentaristiky, v letech 2002-2003 vedoucí dramaturg.  

2004-2013 Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého), v letech 2006-2010 prorektor pro rozvoj a uměleckou činnost, 2010-2013 rektor.

2013-2016 Filmová a televizní fakulta VŠMU v Bratislavě, Ateliér dokumentárnej tvorby, pedagog (2013-2015 interní) 

2009-dosud Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Institut komunikačních studií a žurnalistiky (od 2014 interní)

+

1996-dosud OSVČ (Nakladatelství Malá Skála)

autor - režisér, scenárista, dramaturg, kameraman

 

Členství v profesních organizacích

současnost: EDN Denmark, ENCWP Madrid; ENCS Berlin; ARAS, Asociace emeritních rektorů

dříve: FITES (1996-2016), Česká konference rektorů (2010-2013)