PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Ludmila Trunečková


Oblast odborného zájmu : žurnalistika, zpravodajství, vznik, vývoj a současnost zpravodajských agentur

Kontakt

 • E-mail: trunecko@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 222112252
 • Místnost: 102
 • Konzultace: středa 12:30-14:00


Životopis

Vzdělání


VŠ studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze (1970–72), na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1972–75)
Doktorát filozofie na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1977)
Doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze – Mediální a komunikační studia, obor Mediální studia (2005–13), disertace 2013

Zaměstnání

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta žurnalistiky (1974–1990)
Československá tisková kancelář,  zahraniční redakce, částečný pracovní úvazek (1980–81)
Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd (1990–dosud)

Členství v profesních organizacích

 • Publikace :

  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Tiskové agentury ČTK a Orbis In Ilustrovaný slovník čs. dějin 1948–1989. Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2016? v tisku.

  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zákon o ČTK: transformace na půli cesty. Vývoj vztahů mezi politickou a mediální sférou v 90. letech 20. století. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3073-1.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zpráva v agentuře. In OSVALDOVÁ, Barbora a kolektiv. Zpravodajství v médiích. 2. uprav. vyd. Praha: Karolinum, 2011, s. 32–56. ISBN 978-80-246-1899-9.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Československá tisková kancelář jako součást ustavování státní suverenity. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2010, roč. 55, č. 3–4, s. 15–18. ISSN 0036-5351.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. O dějinách agenturní žurnalistiky. Mediální studia. 2010, roč. 4, č. 1, s. 86–89, ISSN 1801-9978. (Recenze Stejskal, Jan. Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848–1948).
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Problematické titulky, problematické příklady. Mediální studia. 2010, roč. 4, č. 1, s. 94–97. ISSN 1801-9978 (Dvojrecenze Verner, Pavel. Úvod do praktické žurnalistiky a Zpravodajství a publicistika).
  ŠMÍD, Milan a TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009, s. 123–205. 205 s. ISBN 978-80-246-1661-2.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Příběh jedné signatury. Minulost a současnost zpravodajské agentury ČTK. Dějiny a současnost. 2008, roč. 30, č. 11, s. 24–27. ISSN 0418-5129.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Změny v agenturní produkci v éře internetu. Otázky žurnalistiky. 2008, roč. 51, č. 3–4, s. 12–17. ISSN 0322-7049.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Zdroje jako oblast novinářského vzdělávání. In JIRÁK, Jan a  WOLÁK, Radim, ed. Mediální gramotnost: Nový rozměr vzdělávání. Praha: Radioservis, 2007, s. 134–139. ISBN  978-80-86212-58-6.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky signovaná lt. In OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan a kolektiv. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. 3. rozšíř. vyd. Praha: Libri, 2007, 263 s. 978 80-7277-266-7.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání). In KÖPPLOVÁ, Barbara, CEBE, Jan, ed. Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006, s. 95-101. ISBN 80-86732-98-3.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Provizorium, kterým měl být zákon o ČTK č. 517/92, trvá přes deset let: institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu. In KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, PRÁZOVÁ, Irena, VYKOUKAL, Jiří, ed. Rozvoj české společnosti v Evropské unii. 3. díl. Média, Teritoriální studia. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2004, s. 43–48. ISBN 80- 86732-35-5.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Agenturní média – veřejnoprávní služba. In Žantovský, Petr, ed. Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích. 1. vyd. Praha: Votobia Praha, 2003, s. 279–285. ISBN 80-7220-142-5.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Hesla z oblasti agenturní žurnalistiky signovaná lt. In OSVALDOVÁ, Barbora, HALADA, Jan, ed. Praktická encyklopedie žurnalistiky. 2. vyd. Praha: Libri, 2002, 80-7277-108-6.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Internet a krajané. In KONČELÍK, Jakub, KÖPPLOVÁ, Barbara, PRÁZOVÁ, Irena, ed. Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii. II, Sociologie, prognostika a správa, Média. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2002, s. 248–254. ISBN 80-86732-00-2.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Agenturní zpráva a její varianty. In OSVALDOVÁ, Barbora, ed. Zpravodajství v médiích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001, s. 32–57. ISBN 80-246-0248-2.
  TRUNEČKOVÁ, Ludmila. Česká tisková kancelář. Otázky žurnalistiky. 2000, roč. 43, č. 4, s. 330–335. ISSN 0322-7049.

 • Konference :

  2007 Praha: Zdroje jako oblast novinářského vzdělávání na konferenci UK FSV Diskurz, média a obrazy České republiky a Evropy
  2006 Praha: Konstrukce kontrolních mechanismů veřejnoprávní tiskové agentury (se zaměřením na ČTK v mezinárodním srovnání: AFP, MTI) na konferenci UK FSV Postavení médií v české společnosti a v Evropské unii
  2004 Praha: Provizorium, kterým měl být zákon o ČTK č. 517/92 Sb., trvá přes deset let (institucionální charakter české národní agentury v mezinárodním kontextu: DPA, APA, PAP, TASR) na konferenci UK FSV Rozvoj české společnosti v EU
  2003 Praha: Změny v postavení a obsahovém zaměření agenturní žurnalistiky ve studijním programu Mediální a komunikační studia, obor žurnalistika na UK FSV na vědeckém semináři  KŽ IKSŽ
  2002 Český Krumlov: Veřejnoprávní Česká tisková kancelář. Proč? na konferenci Veřejná služba ve veřejnoprávních médiích
  2002 Jablonec nad Nisou - Rýnovice: Zpravodajské agentury ČTK a DPA jako zdroje na Česko-německém sympoziu novinářů

  2002 Slovensko, Bratislava: Změny ve vysokoškolské přípravě novinářů v ČR na přelomu tisíciletí na mezinárodním semináři Stav novinářské profese a nové nároky na přípravu novinářů v zemích V4, pořadatelem akce byla Univerzita Komenského

  2002 Praha: Internet a krajané na konferenci UK FSV Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii

  2000 Jablonec nad Nisou – Rýnovice: Elektronický studentský týdeník pro krajany v zahraničí, možnosti využití pro příhraniční spolupráci novinářů na Česko-německém sympoziu novinářů 

  1995 Rakousko, Klagenfurt: Současné postavení někdejší oficiální státní ČTK na konferenci Publizistik im Aufbruch

  1984 Praha: konference AIERI/IAMCR

  1978 Polsko, Varšava: konference AIERI/IAMCR

 • Granty :

  Fond rozvoje vysokých škol – spoluřešitelka 1998

 • Výuka :

  JJB012 Žurnalistická tvorba I

  JJB013 Žurnalistická tvorba II

  JJB019 Práce s agenturními informacemi

  JJB020 Práce s informacemi II

  JJB029 Praxe

  JJB042 Zpravodajské agentury

  JJM179 Práce s informacemi

  JJM289 Práce s informacemi

   

  Externí pedagogická činnost na jiných VŠ:

  VŠE:Práce s agenturními informacemi, magisterské studium (1998–2007)
  FAMU a DAMU: Mediální prostředí ČR a jeho žánrová specifika (část zaměřená na oblast agenturní žurnalistiky), magisterské studium (1998–2004)
  FF Univerzity Palackého v Olomouci a FSS Masarykovy Univerzity v Brně: Jednotlivé přednášky z oblasti tiskových agentur, jejich vývoje i současné činnosti

   

 • Ostatní :

  Studijní a pracovní pobyty v zahraničí (včetně přednášek):

  2006 SRN, Kostnice, UK (1 týden) – pracovní pobyt v rámci VZ
  2005 Slovensko, Bratislava, UKo (2 dny) – pracovní cesta v rámci VZ, přijetí na FF UKo, ve zpravodajských agenturách TASR a SITA
  2005 SRN, Kostnice, UK (1 týden) – pracovní pobyt v rámci VZ
  2004 SRN, Kostnice, UK (2 týdny) – pracovní pobyt v rámci přímé spolupráce
  2003 SRN, Kostnice, UK (2 týdny) – pracovní pobyt v rámci přímé spolupráce
  2002 SRN, Kostnice, UK (2 týdny) – pracovní pobyt v rámci přímé spolupráce
  2000 SRN, Kostnice, UK Fakultät fűr Sozialwissenschaften (2 týdny) – pracovní pobyt, přednáška K současnému postavení české zpravodajské agentury ČTK (dříve státní, dnes veřejnoprávní  agentura: její úkoly a produkty), dílem v rámci přímé spolupráce, dílem Socrates/Erasmus
  1997 SRN, Kostnice,UK – Fakultät fűr Sozialwissenschaften (3,5 týdne) – vedení desetidenního studijního praktika – kompaktního kurzu studentů pražské FSV na univerzitě v Kostnici a dvoutýdenní pracovní pobyt
  1994 SRN, Mnichov, LM Universität, Institut fűr Kommunikationswissenschaft  (1týden) v rámci spolupráce LMU a UK
  1992 Rakousko, Salcburk, Institut fűr Publizistik und Kommunikationswisseschaft (3týdny), stipendium rakouského ministerstva vědy a výzkumu ve výběrovém řízení ÖAD
  1991 Norsko, Bodǿ, Senter for Journalistikk og Mediefag (2 týdny) – vedení reportážního semináře v rámci  projektu  Praha-Bodǿ na téma Rodinný život v Norsku a v Československu, dvě přednášky:
  1) ČSTK/ČTK – geneze jejího vývoje a  současnost
  2) Změny v postavení a činnosti východoevropských tiskových agentur (ADN, PAP, TASS, IAN, Interfax, MTI, BTA)
  1988 SSSR, Moskva, Riga, Kyjev (3 týdny) –  vedoucí výměnného pobytu studentů žurnalistiky
  1987 Rakousko,Vídeň, Universität Wien (4 týdny) – jazykový kurz
  1975 NDR, Lipsko, Berlín (3 týdny) – vedoucí výměnného pobytu studentů žurnalistiky

  Lektorská, přednášková a další činnost mimo VŠ:
  Institucionální charakter tiskových agentur – studie v rozsahu cca 40 stran zpracovaná na žádost Parlamentního institutu ČR (1995)
  Přednáškový cyklus pro redakci Zemských novin (1995-96)
  Členka redakční rady Českého dialogu (1997-99)
  Lektorská činnost pro časopis Abilympijský zpravodaj (2001)
  Účast v porotách novinářských soutěží, v posledních letech členka poroty soutěže firemních publikací Zlatý středník (dosud)

  Spoluzakladatelka a editorka Caroliny, studentského zpravodajského servisu o dění převážně v Česku. Titul vychází nepřetržitě od roku 1991, kdy vznikl jako vůbec první české e-mailové periodikum ještě za existence Československa. Příspěvky připravují studenti v semináři Žurnalistické tvorby I a II, ale i nad rámec studijních povinností – v době mimo výuku, ve zkouškovém období, případně o prázdninách. Aktuální číslo i archiv na carolina.fsv.cuni.cz.

 • Ke stažení :PhDr. Ludmila Trunečková, Ph.D.Ludmila Trunečková


Oblast odborného zájmu : žurnalistika, zpravodajství, vznik, vývoj a současnost zpravodajských agentur

KontaktŽivotopis

Vzdělání


VŠ studium žurnalistiky na Fakultě sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy v Praze (1970–72), na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1972–75)
Doktorát filozofie na Fakultě žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze (1977)
Doktorské studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze – Mediální a komunikační studia, obor Mediální studia (2005–13), disertace 2013

Zaměstnání

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta žurnalistiky (1974–1990)
Československá tisková kancelář,  zahraniční redakce, částečný pracovní úvazek (1980–81)
Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd (1990–dosud)

Členství v profesních organizacích