Jakub Lucký
Jakub Lucký
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jakub Lucký


Oblast odborného zájmu : mediální/digitální gramotnost
Research interest : digital/media literacy

Kontakt

 • E-mail : cuni.cz@jakublucky.cz
 • Telefon : 724919505


Životopis

Vzdělání

2015-doposud: doktorské studium Mediální studia na FSV UK

2013-2015 Mgr.: Mediální studia na FSV UK

2009-2012 Bc.: Mediální studia na FSV UK

Další vzdělání:

Jazykové: Angličtina: CPE

Komunikace a rétorika: Alena Špačková (6 semestrů + CŽV kurz), Jakub Švec (1 semestr), Zdena Fleglová (hlasová výchova), Jaroslav Kodeš (hlasová výchova)

Lektorské vzdělání: Review - práce se skupinou (PŠL), Instruktorská kvalifikace Junáka (Gemini)

Zaměstnání

2015-doposud Český rozhlas: Zahraniční redakce Centra zpravodajství

2014-doposud: Český rozhlas: Tvůrčí skupina elévů

2013-2014: ARBES Technologies: SQL programátor

 

Členství v profesních organizacích

ECREA (z titulu doktoranda)

Doktorské studium

 • Školitel : Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2015
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Nová média očima digital natives
 • PhD thesis topic : New media through digital natives eyes
 • Anotace disertační práce :

  Má disertační práce je etnografickým výzkumem, který se věnuje novým médiím, digitální gramotnosti a členům mladé generace zvané Marcem Prenskym "digital natives". Zajímá mne, jak pubescentní mládež (věk 10-15 let) vnímá nová média, jakým způsobem vstupují do jejich života, jakou roli v něm hrají a zároveň jak vnímají že nová média jsou součástí světa dospělých a že se je rodiče či škola snaží v této oblasti, která jim v mnoha ohledech je vlastní, snaží vzdělávat.

   

 • PhD thesis abstract :

  My doctoral thesis, which is etnographical study, revolves around new media, digital literacy and young generation, called by Marc Prensky "digital natives". My thesis aims to uncover how pre- and mid-adolescent children in Czech Republic feel about new media. Among my research goals are questions such as "how new media intertwin with respondents lives?" or "how they react to education on new media from adults?"

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Jakub LuckýJakub Lucký


Oblast odborného zájmu : mediální/digitální gramotnost
Research interest : digital/media literacy

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2015-doposud: doktorské studium Mediální studia na FSV UK

2013-2015 Mgr.: Mediální studia na FSV UK

2009-2012 Bc.: Mediální studia na FSV UK

Další vzdělání:

Jazykové: Angličtina: CPE

Komunikace a rétorika: Alena Špačková (6 semestrů + CŽV kurz), Jakub Švec (1 semestr), Zdena Fleglová (hlasová výchova), Jaroslav Kodeš (hlasová výchova)

Lektorské vzdělání: Review - práce se skupinou (PŠL), Instruktorská kvalifikace Junáka (Gemini)

Zaměstnání

2015-doposud Český rozhlas: Zahraniční redakce Centra zpravodajství

2014-doposud: Český rozhlas: Tvůrčí skupina elévů

2013-2014: ARBES Technologies: SQL programátor

 

Členství v profesních organizacích

ECREA (z titulu doktoranda)

Doktorské studium