Tereza Drahoňovská
Tereza Drahoňovská
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Tereza Drahoňovská


Oblast odborného zájmu : Komiksová studia, vizuální kultura, populární kultura
Research interest : Comics studies, visual culture, popular culture

Kontakt

 • E-mail : tereza.drahonovska@liliam.cz
 • Telefon : 420


Životopis

Vzdělání

2015 - dosud: FSV UK, Mediální studia (doktorské studium)

2012 - 2015: FSV UK, Mediální studia (magisterské studium)

2012: University of Jyvaskyla, Communication Studies (Erasmus)

2009 - 2012: FSV UK, Žurnalistika (bakalářské studium)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : prof. MgA. David Jan Novotný
 • Rok začátku studia : 2015
 • Datum státní doktorské zkoušky : 2019
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Politický komiks a jeho percepce po roce 1989
 • PhD thesis topic : Political Comics and its Perception after 1989
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Tereza DrahoňovskáTereza Drahoňovská


Oblast odborného zájmu : Komiksová studia, vizuální kultura, populární kultura
Research interest : Comics studies, visual culture, popular culture

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2015 - dosud: FSV UK, Mediální studia (doktorské studium)

2012 - 2015: FSV UK, Mediální studia (magisterské studium)

2012: University of Jyvaskyla, Communication Studies (Erasmus)

2009 - 2012: FSV UK, Žurnalistika (bakalářské studium)

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium