Jan Podzimek
Jan Podzimek
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Jan Podzimek


Oblast odborného zájmu : mediální sémiotika, sociální konstrukce reality
Research interest : media semiotics, social constructionism

Kontakt

 • E-mail : jan.podzimek@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 728133125


Životopis

Vzdělání

od 2015: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia – doktorské studium

2007-2009: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia – magisterské studium

2004-2007: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních věd, Základy humanitní vzdělanosti - bakalářské studium

Zaměstnání

překladatel knih z angličtiny

Členství v profesních organizacích

Sémiotická skupina

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2015
 • Datum státní doktorské zkoušky : 23. 1. 2018
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Sémiotická specifika mediálních obsahů
 • PhD thesis topic : Semiotic Specifics of Media Contents
 • Anotace disertační práce :

  Cílem práce je popsat, jaká specifika mají sémiotické struktury v případě mediálních obsahů, konkrétně zpravodajství, a v návaznosti na to zpřesnit stávající či koncipovat nové metody či dílčí nástroje sémiotické analýzy mediálních obsahů. Závěry práce budou formulovány s ohledem k co největšímu praktickému využití při psaní diplomových prací a studií z oblasti mediální sémiotiky a při výuce zaměřené na provádění praktických analýz.

 • PhD thesis abstract :

  The aim of the thesis is to describe the specifics of semiotical structure of media contents, more specifically of news. Next to that, it aims to make the current methods or particular tools of semiotical analyses of media contents more accurate or even to outline completely new ones. The conclusions of the thesis will be formulated with an effort to make their utilization for writing dissertations and studies and teaching courses focused on analyses in the field of media semiotics as practical as possible.

 • Publikace :

  PODZIMEK, JAN. Zdi a ploty v kontextu migrace. In: Civilia: Odborná revue pro didaktiku společenských věd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 2017, 8(1), s. 143-156. ISSN 1805-3963

  PODZIMEK, Jan. Podíl médií na formování subjektivní reality. In: Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2016, s. 221-229. ISBN 978-80-7557-044-4.

 • Konference :

  13th World Congress of Semiotics (2017); příspěvek News Framing: Semiotical Approach

  VI. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd (2017); příspěvek Zdi a ploty v kontextu migrace

  V. ročník Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd (2016); příspěvek Podíl médií na formování subjektivní reality

 • Granty :

  SVV IKSŽ FSV UK 260 464

  SVV IKSŽ FSV UK 260 343

 • Výuka :

  Argumentace a přesvědčování v médiích (JJM325; ZS)

  Přirozený jazyk a média (JJM332; ZS)

  Sémiotická analýza (JJM346; ZS)

  Média a politika (JPB581; LS; spoluvýuka)

  Mediální sémiotika (JJM225; LS)

  Understanding Media (JJM369; LS)

  Úvod do lingvistiky a sémiotiky (JJB608; LS)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Jan Morávek novinář - Jan Morávek nebyl jen "spisovatel Posázaví", ale mezi roky 1919 a 1941 působil jako novinář. Úkolem bakalářské práce by mělo být zmapování této stránky jeho života. Téma je vhodné především pro studenty oboru Žurnalistika.

  A především cokoli z oblasti mediální sémiotiky.

 • Ostatní :

  člen Disciplinární komise FSV UK

 • Ke stažení :Jan PodzimekJan Podzimek


Oblast odborného zájmu : mediální sémiotika, sociální konstrukce reality
Research interest : media semiotics, social constructionism

KontaktŽivotopis

Vzdělání

od 2015: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia – doktorské studium

2007-2009: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Mediální studia – magisterské studium

2004-2007: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních věd, Základy humanitní vzdělanosti - bakalářské studium

Zaměstnání

překladatel knih z angličtiny

Členství v profesních organizacích

Sémiotická skupina

ECREA

Doktorské studium