PhDr. Jan Jirků
PhDr. Jan Jirků
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Jan JIRKŮ


Oblast odborného zájmu : internet a česká mediální krajina; nastolování témat na lokální úrovni; proměny žurnalistiky v éře konvergentních médií; vliv dopravy na novinářskou činnost z hlediska dějin médií

Kontakt

 • E-mail: jan.jirku@fsv.cuni.cz
 • Telefon: 604888808
 • Místnost: H111a (budova Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1); vstup dveřmi číslo 111
 • Konzultace: LS 2017/2018: PONDĚLÍ 14:00 - 15:30 hod.


Životopis

Vzdělání

Období: 2004-2007

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Studijní obor: Žurnalistika (bakalářské studium)

Získaný titul: bakalář (Bc.)

 

Období: 2007-2009

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (navazující magisterské studium)

Získaný titul: magistr (Mgr.)

 

Období: 2010-2011

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (rigorózní řízení)

Téma rigorózní práce: Nastolování témat na lokální úrovni

Získaný titul: doktor filozofie (PhDr.)

 

Období: od roku 2009 (probíhající studium)

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (doktorské studium)

Zaměstnání

KŽ IKSŽ FSV UK

Členství v profesních organizacích

 • Publikace :

  JIRKŮ, Jan. Mediální, veřejná a politická agenda na lokální úrovni. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2011, sv. 56, č. 3-4, s. 61-64. ISSN 0036-5351.

   

  JIRKŮ, Jan. Využití dopravy při novinářské činnosti v první polovině 20. století. Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie. 2012, sv. 57, č. 4, s. 11-18. ISSN 0036-5351.

   

  JIRKŮ, Jan. Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z II. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd. Praha: Epocha, 2013, s. 210-217. ISBN 978-80-7425-211-2. Dostupné z: http://ksv.upol.cz/txt/SDK2.pdf

   

  JIRKŮ, Jan. Novost nových médií. Civilia: odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2014, roč. 5, č. 1, s. 57-66. ISSN 1805-3963.

   

  JIRKŮ, Jan. Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z V. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc, 27. dubna 2016. Praha: Nakladatelství Epocha, 2016, s. 209-220. ISBN 978-80-7557-044-4.

   

  JIRKŮ, Jan. Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima. In HUBÁLEK, Tomáš (ed.)Sborník z VI. mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd Olomouc, 26. dubna 2017. Praha: Nakladatelství Epocha, 2017, s. 38-49. ISBN 978-80-7557-091-8.

   

   

   

 • Konference :

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  II. ročník

  Olomouc, 15. října 2013

  téma předneseného příspěvku: Aplikace konceptu mediální logiky při výzkumu dopadů nových médií na žurnalistiku 

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  III. ročník

  Olomouc, 29. dubna 2014

  téma předneseného příspěvku: Novost nových médií 

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  V. ročník

  Olomouc, 27. dubna 2016

  téma předneseného příspěvku: Čtyři pilíře výzkumu médií v éře konvergence médií

   

   

  Mezinárodní vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd

  VI. ročník

  Olomouc, 26. dubna 2017

  téma konference: Fenomén migrace prizmatem společenských věd

  téma předneseného příspěvku: Projevy předpojatosti ve zpravodajství o migrační krizi poskytovaném českou komerční televizní stanicí Prima

   

   

   

   

 • Granty :
 • Výuka :

  JJB613 (ZS) - Úvod do studia nových médií

  JJM217 (ZS i LS) - Čtení textů ke studiu médií - Nová média

  JJM250 + JJM355 (ZS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky I (tři seminární skupiny)

  JJM255 + JJM357 (LS) - Teoretické koncepty ke studiu žurnalistiky II (tři seminární skupiny)

  JJM288 (ZS i LS) - Proměny žurnalistiky v éře konvergence médií

  JJM335 (LS) - Nová média a společnost

 • Ostatní :

  katederní správce databáze OBD

  ---------

  předseda Disciplinární komise FSV UK

  ---------

  člen Komise pro etiku Syndikátu novinářů České republiky, z. s.

 • Ke stažení :PhDr. Jan JirkůPhDr. Jan JIRKŮ


Oblast odborného zájmu : internet a česká mediální krajina; nastolování témat na lokální úrovni; proměny žurnalistiky v éře konvergentních médií; vliv dopravy na novinářskou činnost z hlediska dějin médií

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Období: 2004-2007

Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta

Studijní obor: Žurnalistika (bakalářské studium)

Získaný titul: bakalář (Bc.)

 

Období: 2007-2009

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (navazující magisterské studium)

Získaný titul: magistr (Mgr.)

 

Období: 2010-2011

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (rigorózní řízení)

Téma rigorózní práce: Nastolování témat na lokální úrovni

Získaný titul: doktor filozofie (PhDr.)

 

Období: od roku 2009 (probíhající studium)

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd

Studijní obor: Mediální studia (doktorské studium)

Zaměstnání

KŽ IKSŽ FSV UK

Členství v profesních organizacích