Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Den otevřených dveříDen otevřených dveří pro uchazeče o doktorské studium oboru Mediální studia:


KDY: 19. dubna 2018 od 14:00

KDE: Smetanovo nábř. 6, Praha 1, Hollar - místnost č. 11


S kým?

S garantem doktorského studia a se zástupci doktorandů Katedry mediálních studií


Co se dozvíte?

Podmínky přijetí do doktorského programu

Požadavky na studenty doktorského studia

Možnosti doktorandů (výzkumné pobyty, konference, granty a financování…)

Ukázkový průběh doktorského studia

Výzkumné zaměření IKSŽ


Kontakt na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz
Den otevřených dveří

Den otevřených dveříDen otevřených dveří pro uchazeče o doktorské studium oboru Mediální studia:


KDY: 19. dubna 2018 od 14:00

KDE: Smetanovo nábř. 6, Praha 1, Hollar - místnost č. 11


S kým?

S garantem doktorského studia a se zástupci doktorandů Katedry mediálních studií


Co se dozvíte?

Podmínky přijetí do doktorského programu

Požadavky na studenty doktorského studia

Možnosti doktorandů (výzkumné pobyty, konference, granty a financování…)

Ukázkový průběh doktorského studia

Výzkumné zaměření IKSŽ


Kontakt na Centrum doktorských studií IKSŽ: cds.iksz@fsv.cuni.cz