Markéta Hrabánková
Markéta Hrabánková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Markéta Hrabánková


Oblast odborného zájmu : Marketingová komunikace a PR, Science communication, mediální studia
Research interest : Marketing communication and PR, Science comomunication, media studies

Kontakt

 • E-mail : marketa.hrabankova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 732147894










Životopis

Vzdělání

Bakalářské: Marketingová komunikace a PR, IKSŽ, FSV UK

Magisterské: Mediální studia, ISKŽ, FSV UK

Zaměstnání

PR Manager, Havas PR Prague, s. r. o. 

Členství v profesních organizacích





Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2015
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Marketingová a mediální komunikace přírodnovědných institucí v ČR
 • PhD thesis topic : Marketing and Media Communication of nature science institutions in Czech Republic
 • Anotace disertační práce :

  Projekt se bude věnovat problematice marketingové a mediální komunikace vědeckých institucí s konkrétním zaměřením na přírodovědnou tematiku v České republice. Záměrem disertační práce je konkrétní náhled na komunikační strategie vybraných přírodovědných institucí, které přispívají k popularizaci vědy a ke zkvalitnění vědecké činnosti v ČR. Účelem je cílenější definování oblasti a dané problematiky se záměrem promítnout výsledky práce do praktických strategicky komunikačních návrhů určených vědeckým institucím. Z toho důvodu projekt využije kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod, které umožní důkladné analyzování dané oblasti a následné vytvoření praktických doporučení. 

 • PhD thesis abstract :

  PhD thesis is focused on the marketing and media communication of scientific institutions, concretely natural science institutions in CZ. The purpose of the thesis is to gain the conrete overall view on the communication strategies used by chosen natural scientific institutions. Communication strategies which are the ways, which lead to sucessfull science popularization and toward improvement of Czech science. The aim is to use the findings during a process of creation proposals of practical strategical communication proposals, which are adressed to the scientifical institutions. The quantitative as well as qualitative research methods will be applied for thesis purposes. Those methods will enable the thorough topic analysis and practical proposals. 

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :

  Interpretace textů marketingové komunikace - MKPR (LS 2015/2016)

 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Komparace českého a slovenského mediálního trhu se zaměřením na realizaci PR 

 • Ostatní :

  Asistentská podpora garanta oboru MKPR - doc. PhDr., PaeDr. Karola Orbana, PhD, se zaměřením na studijní záležitosti spadajíc do garantské kompetence. 

 • Ke stažení :



Markéta Hrabánková



Markéta Hrabánková


Oblast odborného zájmu : Marketingová komunikace a PR, Science communication, mediální studia
Research interest : Marketing communication and PR, Science comomunication, media studies

Kontakt











Životopis

Vzdělání

Bakalářské: Marketingová komunikace a PR, IKSŽ, FSV UK

Magisterské: Mediální studia, ISKŽ, FSV UK

Zaměstnání

PR Manager, Havas PR Prague, s. r. o. 

Členství v profesních organizacích





Doktorské studium