Vizitka
Vizitka
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, PhD. je odbornou asistentkou na katedře marketingové komunikace a PR. Vystudovala český a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy; studium ukončila rigorózní zkouškou z českého jazyka. Během doktorského studia navázala díky stipendiu francouzské vlády kontakty s pracovištěm CRAL EHESS v Paříži, s nímž spolupracuje stále. Na katedře marketingové komunikace a PR se zaměřuje především na výuku češtiny, dále na otázky jazyka reklamy a médií, pragmalingvistiky, rétoriky, přesvědčování a argumentace. Spolupracuje s Centrem pro reformu maturit, v minulosti s rádiem Impuls a RockZone 105,9. Zajímá se o českou a frankofonní literaturu a kulturu.


Oddělení: Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra: Katedra marketingové komunikace a public relations

Zařazení: odborný asistent

Email: rabova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 268

Místnost: č.106, budova Hollar

Přehled publikační činnosti

Vyučované kurzy

Konzultační hodiny
VizitkaPhDr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D.

PhDr. Tereza Klabíková Rábová, PhD. je odbornou asistentkou na katedře marketingové komunikace a PR. Vystudovala český a francouzský jazyk na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy; studium ukončila rigorózní zkouškou z českého jazyka. Během doktorského studia navázala díky stipendiu francouzské vlády kontakty s pracovištěm CRAL EHESS v Paříži, s nímž spolupracuje stále. Na katedře marketingové komunikace a PR se zaměřuje především na výuku češtiny, dále na otázky jazyka reklamy a médií, pragmalingvistiky, rétoriky, přesvědčování a argumentace. Spolupracuje s Centrem pro reformu maturit, v minulosti s rádiem Impuls a RockZone 105,9. Zajímá se o českou a frankofonní literaturu a kulturu.


Oddělení: Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Katedra: Katedra marketingové komunikace a public relations

Zařazení: odborný asistent

Email: rabova@fsv.cuni.cz

Telefon: 222 112 268

Místnost: č.106, budova Hollar

Přehled publikační činnosti

Vyučované kurzy

Konzultační hodiny