doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Martin Soukup


Oblast odborného zájmu : Historie, teorie a metodologie antropologie, vizualita, tělesnost, intekulturní komunikace, dějiny a kultury Melanésie

Kontakt

 • E-mail: soukup@antropolog.cz
 • Telefon: 0
 • Místnost: 124
 • Konzultace: čtvrtek: 11-12


Životopis

Vzdělání

Zaměstnání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

od 09/2015

Docent kulturní antropologie

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Od 09/2016

Docent na katedře mediálních studii a žurnalistiky

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

09/2015 – 30. 9. 2016)

Výzkumný a vývojový pracovník

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

04/2009 – 04/2015

Katedra teorie kultury; Ústav etnologie

02/2013 – 09/2013

Členství v profesních organizacích

Vědecké rada Národního muzea (humanitní sekce)

American Anthropological Association

European Society for Oceanists

 

 • Publikace :

  Monografie:

  Soukup, M. (2016). Cizinci mezi Papuánci. Červený Kostelec: Pavel Mervart. [v tisku]

  Soukup, M. (2015). Základy kulturní antropologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

   

  Soukup, M. (2014). Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Karolinum.

  Soukup, M. et al. (2014). Tělo: čichat, česat, hmatat, propichovat, řezat. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

  Soukup, M. (2013). Antropologie a Melanésie. Praha: Karolinum.

  Hubeňáková, J. & Soukup, M. (2012). Nungon People of Uruwa. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

  Soukup, M. (2011). Kultura. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

  Výběr studií a kapitol (2012-2016)

  Soukup, M. (2016). Crapanzano a Tuhami. in Crapanzano, V. Tuhami: portrét Maročana. Praha: Karolinum. (v tisku).

  Soukup, M. (2015). Margaret Mead, Derek Freeman a Samoa. Anthropologia integra 5(2), s. 33–43.

  Soukup, M. (2015). Adam přece také neplatil za Evu: kompenzace za nevěstu u Nungonů a její proměny. Národopisná revue25(1), s. 10–18.

  Soukup, M. (2015). Kultura na předkožce: novoguinejské variace na fíkový list. Národopisná revue 25(2), s. 109–118.

  Soukup, M. (2014). Psychologická antropologie. In Cichá, M. et al. Integrální antropologie. Praha: Triton.

  Soukup, M. (2014). "To jsou noviny pro lidi z Papuy. Nejsou pro bělochy". Culturologia 3(2), s. 4–11.

  Soukup, M. (2014). Symbolické teorie Mary Douglasové. In Douglasová, M. Čistota a nebezpečí. Praha: Malvern. 

  Soukup, M. (2014). Kresba a malba v antropologii. Národopisná revue 24(1), s. 3–14.

  Soukup, M. (2013). Život a vzorce Ruth Fulton Benedictové. In Benedictová, R. Chryzantéma a meč. Praha: Malvern.

  Soukup, M. (2013). "Cosi přichází": První kontakty obyvatel hor Nové Guineje s kolonizátory. Culturologia 2(2), s. 49–57.

  Soukup, M. (2013). Časoprostorová (de)konstrukce kultury a antropologická metoda. In Minority v subsystéme kultúry. Nitra: FF UKF.

  Soukup, M. (2012). Darwinismus a ekologicky ušlechtilí divoši. AUC Philosophica et historica 1/2009. Studia Sociologica XVI. Praha : Karolinum, s. 55–68.

  Soukup, M. (2012). Kognitivní imperativ: Rasa jako biokulturní jev. In Kouba, M. – Říha, I. (Eds.). Kontexty propagandy v interdisciplinární perspektivě. Pardubice: Vydavatelství Univerzity Pardubice. 

  Soukup, M. (2012). Muži menstruují, hrají na flétny a hájí tajemství. Culturologia 2(1), s. 28–32. 

  Soukup, M. (2012). Kultura: presumpce neviny tohoto pojmu. Culturologia 1(1), s. 4–11. 

 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.Martin Soukup


Oblast odborného zájmu : Historie, teorie a metodologie antropologie, vizualita, tělesnost, intekulturní komunikace, dějiny a kultury Melanésie

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Zaměstnání

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

od 09/2015

Docent kulturní antropologie

Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

Od 09/2016

Docent na katedře mediálních studii a žurnalistiky

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur

09/2015 – 30. 9. 2016)

Výzkumný a vývojový pracovník

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

04/2009 – 04/2015

Katedra teorie kultury; Ústav etnologie

02/2013 – 09/2013

Členství v profesních organizacích

Vědecké rada Národního muzea (humanitní sekce)

American Anthropological Association

European Society for Oceanists