Kateřina Turková
Kateřina Turková
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Kateřina Turková


Oblast odborného zájmu : Sport, nová média, sportovní komunikace, marketing na sociálních médiích
Research interest : Sport, new media, sports communication, social media marketing

Kontakt

 • E-mail : katerina.turkova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Od 09/2016: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (doktorské studium)

09/2015 - 06/2017: VŠE/ Národohospodářská fakulta, Praha; obor/specializace: Regionální studia/ Veřejná správa (magisterské studium)

V rámci studia spolupráce na řešení grantového projektu IGA VŠE 

07/2014 – 07/2016: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (magisterské studium)

10/2011 – 09/2015: VŠE/ Národohospodářská fakulta, Praha; obor/specializace: Ekonomie (bakalářské studium)

10/2011 – 07/2014: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (bakalářské studium)

09/2007 – 08/2011: Gymnázium Přípotoční, Přípotoční 1337/1a, 101 00 Praha- Vršovice; obor/specializace: Sportovní příprava

Zaměstnání

Od 09/2017: Nielsen Admosphere, Praha (junior research executive - zpracování výzkumů)

Od 05/2013: ASK Slavia Praha, Praha (vedení kanceláře při atletických závodech)

09/2013 - 09/2017: EDUA Group, Praha (client care assistant)

08/2012 – 12/2012: Fond Sidus, Praha (výpomoc v neziskové organizaci)

07/2010 – 08/2010: Charita Strakonice, Strakonice (osobní asistence - dobrovolník)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 19. 9. 2016
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Komercionalizace sportu na sociálních sítích
 • PhD thesis topic : Commercialization of Sport in Social Media
 • Anotace disertační práce :

  Práce je zaměřena na zkoumání komercionalizace sportu na sociálních sítích v prostředí České republiky. Její ambicí je analyzovat zmíněný jev jak z pohledu sportovců komunikujících na sociální síti, tak z pohledu fanoušků přijímajících komerční sdělení. 

  Ačkoliv lze nalézt výzkumy mapující tento jev v jiných zemích, v českém prostředí nebylo dosud zkoumání tohoto typu provedeno. Jedná se o aktuální téma, jehož zpracování by bylo přínosné a rozšířilo by řadu zahraničních výzkumů této problematiky. Mohlo by též přispět k odhalení regionálních specifik komercionalizace sportu na sociálních sítích. 

  Díky kódování probíhajícímu po jeden rok bude zamezeno zkreslení výsledků vlivem sezónnosti.

 • PhD thesis abstract :

  This thesis is aimed at exploring the commercionalization of sport in social media in the Czech republic. The purpose of the project is to analyze the mentioned phenomenom from the perspective of athletes communicating on social networking site, and from the perspective of fans recieving messages of commercial character. Although the studies focused on this phenomenom were realized in other countries, there was not yet done the similar one in the Czech republic. It seems to be clear that the commercionalization of sport in social media is actual topic. Its exploring would be beneficial and it would extend the number of foreign researches based on this phenomenom. It might also help to detect the regional specifics of the commercialization of sport in social media.

  The one year ongoing process of encoding would preclude the possibility of distortion of the results due to seasonality.

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :

  Spolupráce na řešení projektu IGA VŠE: „Trendy prostorového vývoje v ČR: hodnocení v nastavení ESIF (tj. politiky soudržnosti a rozvoje venkova)“

 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Kateřina TurkováKateřina Turková


Oblast odborného zájmu : Sport, nová média, sportovní komunikace, marketing na sociálních médiích
Research interest : Sport, new media, sports communication, social media marketing

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Od 09/2016: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (doktorské studium)

09/2015 - 06/2017: VŠE/ Národohospodářská fakulta, Praha; obor/specializace: Regionální studia/ Veřejná správa (magisterské studium)

V rámci studia spolupráce na řešení grantového projektu IGA VŠE 

07/2014 – 07/2016: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (magisterské studium)

10/2011 – 09/2015: VŠE/ Národohospodářská fakulta, Praha; obor/specializace: Ekonomie (bakalářské studium)

10/2011 – 07/2014: UK/ Fakulta sociálních věd, Praha; obor/specializace: Mediální studia (bakalářské studium)

09/2007 – 08/2011: Gymnázium Přípotoční, Přípotoční 1337/1a, 101 00 Praha- Vršovice; obor/specializace: Sportovní příprava

Zaměstnání

Od 09/2017: Nielsen Admosphere, Praha (junior research executive - zpracování výzkumů)

Od 05/2013: ASK Slavia Praha, Praha (vedení kanceláře při atletických závodech)

09/2013 - 09/2017: EDUA Group, Praha (client care assistant)

08/2012 – 12/2012: Fond Sidus, Praha (výpomoc v neziskové organizaci)

07/2010 – 08/2010: Charita Strakonice, Strakonice (osobní asistence - dobrovolník)

 

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium