Zatřepálková Hana
Zatřepálková Hana
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Hana Zatřepálková


Oblast odborného zájmu : regionální periodický tisk, historie, ekonomie, hospodářské dějiny, německá menšina v Československu v meziválečném období
Research interest : regional periodical press, history, economy, economic history, German minority in Czechoslovakia in the interwar period

Kontakt

 • E-mail : hana.prazakova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2016 - …  UK, FSV, Mediální studia, PhD.

2014 - …  UK, FSV, Institut ekonomických studií, Mgr.

únor – červen 2016  Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, Mgr.

2013 - 2016 UK, FSV, Mediální studia, Mgr.

2012 - 2013 LMU ,VWL (Volkswirtschaftliche Fakultät), Bc.

2010 - 2014 UK, FSV, Institut ekonomických studií, Bc.

2010 - 2013 UK, FSV, Mediální studia, Bc.

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

2016 - ... ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
 • Rok začátku studia : 2016
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Německý tisk v Praze jako obraz česko-německých vztahů v období 1918 až 1945 na příkladu ekonomického týdeníku Die Wirtschaft
 • PhD thesis topic : German Press in Prague as the image of Czech-German relations during the perion 1918 - 1945 reviewing economic weekly Magazine Die Wirtschaft as an example
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Zatřepálková HanaHana Zatřepálková


Oblast odborného zájmu : regionální periodický tisk, historie, ekonomie, hospodářské dějiny, německá menšina v Československu v meziválečném období
Research interest : regional periodical press, history, economy, economic history, German minority in Czechoslovakia in the interwar period

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2016 - …  UK, FSV, Mediální studia, PhD.

2014 - …  UK, FSV, Institut ekonomických studií, Mgr.

únor – červen 2016  Sapienza - Università di Roma, Facoltà di Economia, Mgr.

2013 - 2016 UK, FSV, Mediální studia, Mgr.

2012 - 2013 LMU ,VWL (Volkswirtschaftliche Fakultät), Bc.

2010 - 2014 UK, FSV, Institut ekonomických studií, Bc.

2010 - 2013 UK, FSV, Mediální studia, Bc.

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

2016 - ... ECREA

Doktorské studium