Miloš Hroch
Miloš Hroch
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Miloš Hroch


Oblast odborného zájmu : Alternativní média, fan studies, kulturální studia, populární kultura, subkultury a média
Research interest : Alternative media, fan studies, cultural studies, popular culture, subcultures and media

Kontakt

 • E-mail : milos.hroch@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2016 - současnost - Mediální studia, FSV UK (Ph.D.)

2013 - 2016 - Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2010 - 2013 - Žurnalistika, FSV UK (Bc.)

Zaměstnání

Od prosince 2014 - Český rozhlas, Radio Wave

Přispívá do publikací: A2, Respekt, Hospodářské noviny, Živel, Fotograf magazín

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Mgr. Pavel Turek Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2016/2017
 • Datum státní doktorské zkoušky : 2018/2019
 • Datum velké obhajoby : 2019/2020
 • Téma disertační práce : Samizdat v informační době: Sebeorganizace a kolektivní vědomosti fanoušků v tuzemském kontextu
 • PhD thesis topic : Printed DIY media in information age: Self-organization and collective knowledge of fans in internal context
 • Anotace disertační práce :

  Předmětem výzkumu jsou tištěné neoficiální, nekomerční a neperiodické časopisy, tedy fanziny. Cílem této práce je analyzovat obsahy, které konkrétní fanzinoví tvůrci nabízejí (jak se vztahují k hegemonní kultuře a jak čtenáři a zároveň producenti mediálních významů dekódují její sdělení) a především hledat motivace, které je k tvorbě takových obsahů vedou. Zaměřuji se na současnou nejsilnější fanouškovskou komunitu založenou na participaci, solidaritě a sdílení vědomostí – hudební nadšence (hardcore punk). Součástí práce je také sledovat, jak fanoušci komunikují mezi sebou, tedy participační rozměr fanouškovských komunit. Pokud tento terén mediální komunikace, který vzniká a zaniká s nadšením, mnohdy bez povšimnutí, nebude pečlivě zdokumentován, přijdeme o cenné poznatky o chování publika, kde se hranice mezi konzumentem a producentem mediálních sdělení stírají.

   

 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :
 • Konference :

  Screen Industries in East-Central Europe 2016, Filozofická fakulta UK, 4. - 5. listopadu, Praha, Česká republika

  Kam kráčí studium populární kultury v české a slovenském prostředí? 2017, Centrum pro studium populární kultury (FF UK), 27. - 29. října, Ostrava, Česká republika

   

 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :

  Publika vs. popkulturní produkty, alternativní média vs. dominantní ideologie

 • Ostatní :
 • Ke stažení :Miloš HrochMiloš Hroch


Oblast odborného zájmu : Alternativní média, fan studies, kulturální studia, populární kultura, subkultury a média
Research interest : Alternative media, fan studies, cultural studies, popular culture, subcultures and media

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2016 - současnost - Mediální studia, FSV UK (Ph.D.)

2013 - 2016 - Mediální studia, FSV UK (Mgr.)

2010 - 2013 - Žurnalistika, FSV UK (Bc.)

Zaměstnání

Od prosince 2014 - Český rozhlas, Radio Wave

Přispívá do publikací: A2, Respekt, Hospodářské noviny, Živel, Fotograf magazín

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium