Martina Dobosiová
Martina Dobosiová
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Martina Dobosiová


Oblast odborného zájmu : mediální výchova a gramotnost, sociální sítě,
Research interest : media education and literacy, social networks, mobile devices

Kontakt

 • E-mail : martina.dobosiova@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

2013 – 2015 Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, studijní obor Pedagogika volného času (titul Mgr. s vyznamenáním),

            diplomová práce: Mediální výchova v zájmovém vzdělávání: Sociální sítě jako výzva pro výchovné pracovníky

Leden – Červen 2014 studijní pobyt Erasmus, Radboud University Nijmegen, Nizozemsko

2010 – 2013 Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, studijní obor Speciální pedagogika – vychovatelství (titul Bc.),

            bakalářská práce: Vliv médií na výchovu a osobnost dětí na 1. stupni ZŠ

2006 – 2010 Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, 

Zaměstnání

Pedagog volného času v Salesiánském středisku DDM České Budějovice

Lektor ve Středisku mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Odborný asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium

 • Školitel : Mgr. Markéta Zezulková, MA., Ph.D., PGCE
 • Rok začátku studia : 2016
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : Změna paradigmatu v mediální výchově: přechod od masové komunikace k mobilní komunikaci
 • PhD thesis topic : The Change of The Paradigm in Media Education: The Transition from Mass Communication to Mobile Communication
 • Anotace disertační práce :

  Disertační práce se věnuje současném stavu mediální výchovy na základních školách. Práce předpokládá, že v mediální komunikaci došlo k několika významným proměnám, které je třeba v praxi zkoumat a reflektovat. Hlavním tématem je mobilní komunikace, která přinesla nové možnosti, jak sdílet a vytvářet mediální sdělení a nezbytně tedy patří k novým tématům mediální výchovy. Hlavním cílem práce je zjistit názory, postoje a znalosti pedagogů v oblasti nových témat mediální výchovy a zjistit, zda se praxe mediální výchovy v českém školství vyvíjí spolu s vývojem médií a mediální komunikace.

 • PhD thesis abstract :

  The PhD thesis deals with a current situation of media education on primary schools. The thesis supposes that in media communication came to some significant changes which is needed to be examine and to be reflect. The main topic is mobile communication which brings new possibilities how to spread and to create a media content and it becomes an essential topic of media education. The main goal of the thesis is to find out opinions, approaches and knowledge of teachers about new topics of media education and to find out how the practise of media education in the czech educational system is developing in the regard of the development of media and media communication.

 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Martina DobosiováMartina Dobosiová


Oblast odborného zájmu : mediální výchova a gramotnost, sociální sítě,
Research interest : media education and literacy, social networks, mobile devices

KontaktŽivotopis

Vzdělání

2013 – 2015 Jihočeská univerzita, Teologická fakulta, studijní obor Pedagogika volného času (titul Mgr. s vyznamenáním),

            diplomová práce: Mediální výchova v zájmovém vzdělávání: Sociální sítě jako výzva pro výchovné pracovníky

Leden – Červen 2014 studijní pobyt Erasmus, Radboud University Nijmegen, Nizozemsko

2010 – 2013 Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, studijní obor Speciální pedagogika – vychovatelství (titul Bc.),

            bakalářská práce: Vliv médií na výchovu a osobnost dětí na 1. stupni ZŠ

2006 – 2010 Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice, 

Zaměstnání

Pedagog volného času v Salesiánském středisku DDM České Budějovice

Lektor ve Středisku mediální výchovy Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Odborný asistent na Katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Členství v profesních organizacích

ECREA

Doktorské studium