Pavel Křemen
Pavel Křemen
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Pavel Křemen


Oblast odborného zájmu : historie médií 20. stol+, audiovizuální média, teorie propagandy
Research interest : media history 20th century+, audiovisual media, theory of propaganda

Kontakt

 • E-mail : pavel.kremen@fsv.cuni.cz
 • Telefon : 0


Životopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium

 • Školitel : doc. PhDr. Martin Štoll, Ph.D.
 • Rok začátku studia : 2016
 • Datum státní doktorské zkoušky :
 • Datum velké obhajoby :
 • Téma disertační práce : ROLE ČS. TELEVIZE V MEDIÁLNÍ KAMPANI PROTI CHARTĚ 77
 • PhD thesis topic : The Role of CS. Television in media campaign against Charter 77
 • Anotace disertační práce :
 • PhD thesis abstract :
 • Publikace :
 • Konference :
 • Granty :
 • Výuka :
 • Navrhovaná témata bakalářských prací :
 • Ostatní :
 • Ke stažení :Pavel KřemenPavel Křemen


Oblast odborného zájmu : historie médií 20. stol+, audiovizuální média, teorie propagandy
Research interest : media history 20th century+, audiovisual media, theory of propaganda

KontaktŽivotopis

Vzdělání

Zaměstnání

Členství v profesních organizacích

Doktorské studium