O Cemes
O Cemes
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

O CEMES

CEMES je samostatné analytické pracoviště spadající pod IKSŽ UK zajišťující:

- výzkumy a analýzy v oblasti médií, marketingu a žurnalistiky

- aplikované výzkumy a analýzy pro státní a veřejné instituce, neziskové organizace a média

- metodickou, koncepční a didaktickou činnost (samotná tvorba, analýza, či spolupráce) z oblasti médií a žurnalistiky

- podporu propagační činnosti UK v rámci třetí role Univerzity Karlovy – vyjadřování se k veřejné diskuzi na základě dlouhodobého záměru UK (reflexe aktuálních témat-analýzy, rozbory, metodika).


Cíle CEMESu

- Expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, zvláště zaměřené na analýzy významných společenských a politických témat a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích.

- Odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků, aplikované výzkumy v oblasti médií a žurnalistiky v rámci IKSŽ FSV UK.

- Propojování a součinnost odborných výzkumných činností v rámci IKSŽ FSV UK.


Zaměření CEMESu

- Expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, metodická a konzultanská činnost. (Jedná se např. o poradenství, školení a konzultantskou činnost v oblasti práce s médii a PR, o odborná posouzení analytických postupů a metodik veřejných institucí i soukromých firem, analýzy mediálních kampaní atd.).

- Odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků – na vytipované oblasti, kterými chce FSV UK vstupovat do veřejné diskuze by měly být systematicky připravovány žádosti do grantových soutěží.

- Aplikované výzkumy zahrnují řešení analytických zakázek-vypracovávání nabídek do výběrových řízení, práce na získaných zakázkách, spolupráce s relevantními „decision makery“ (MKČR, MŠMT, RRTV, ČRo, ČT atd.) na vytváření koncepčních a didaktických materiálů.


O Cemes

O CEMES

CEMES je samostatné analytické pracoviště spadající pod IKSŽ UK zajišťující:

- výzkumy a analýzy v oblasti médií, marketingu a žurnalistiky

- aplikované výzkumy a analýzy pro státní a veřejné instituce, neziskové organizace a média

- metodickou, koncepční a didaktickou činnost (samotná tvorba, analýza, či spolupráce) z oblasti médií a žurnalistiky

- podporu propagační činnosti UK v rámci třetí role Univerzity Karlovy – vyjadřování se k veřejné diskuzi na základě dlouhodobého záměru UK (reflexe aktuálních témat-analýzy, rozbory, metodika).


Cíle CEMESu

- Expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, zvláště zaměřené na analýzy významných společenských a politických témat a jejich reflexe či konstrukce v masových médiích.

- Odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků, aplikované výzkumy v oblasti médií a žurnalistiky v rámci IKSŽ FSV UK.

- Propojování a součinnost odborných výzkumných činností v rámci IKSŽ FSV UK.


Zaměření CEMESu

- Expertní a analytická činnost věnující se jednotlivým aspektům fungování současných českých médií, metodická a konzultanská činnost. (Jedná se např. o poradenství, školení a konzultantskou činnost v oblasti práce s médii a PR, o odborná posouzení analytických postupů a metodik veřejných institucí i soukromých firem, analýzy mediálních kampaní atd.).

- Odborná výzkumná činnost v rámci celostátních grantových prostředků – na vytipované oblasti, kterými chce FSV UK vstupovat do veřejné diskuze by měly být systematicky připravovány žádosti do grantových soutěží.

- Aplikované výzkumy zahrnují řešení analytických zakázek-vypracovávání nabídek do výběrových řízení, práce na získaných zakázkách, spolupráce s relevantními „decision makery“ (MKČR, MŠMT, RRTV, ČRo, ČT atd.) na vytváření koncepčních a didaktických materiálů.