Žurnalistika (bakalářský)
Žurnalistika (bakalářský)
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Žurnalistika – bakalářský studijní obor
Studijní obor 7202R Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a hlásí se k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století.

Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření) a povinně volitelných.Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on line žurnalistika).

Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté.
Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů.

Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ
Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium na KŽ:
  • Burton, G. – Jirák, J. (2001) Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal (obor Mediální studia)  • Jirák, J. – Köpplová, B. (2003) Média a společnost. Praha: Portál  • Ruß-Mohl, S. (2005) Žurnalistika. Praha: Grada (obor Žurnalistika)  • Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků (2002) Praha: SÚA  • Kvaček, R.(2002) České dějiny II. Praha: SPL - Práce  • Časopisy a periodika zaměřená na problematiku médií (např. Marketing a Média, Strategie…)

  • Internetové portály mediálních organizací a institucí (ČT, ČRo, RRTV, Syndikát novinářů ČR, Rada pro reklamu, apod.


Žurnalistika (bakalářský)

Žurnalistika – bakalářský studijní obor
Studijní obor 7202R Žurnalistika je zaměřen na osvojení základních žurnalistických dovedností a hlásí se k tradicím domácí i světové přípravy budoucích novinářů, jak se vyprofilovaly koncem dvacátého století.

Bakalářský cyklus je určen absolventům a absolventkám středoškolského studia přijatým na UK FSV. Skládá se z povinných předmětů teoretických a aplikovaných, předmětů oborových, ostatních povinných (mediální zaměření) a povinně volitelných.Za vyvrcholení přípravy budoucích novinářů bere tento studijní program profilování pro práci v jednotlivých tradičních médiích, tedy tisku, rozhlase a televizi, ale i v tzv. médiích nových (on line žurnalistika).

Absolventi se uplatní především jako redaktoři a redaktorky ve všech typech masových médií a ve zpravodajských agenturách, dále jako domácí a zahraniční zpravodajové či nezávislí publicisté.
Studenti jsou povinni zvolit si mediální zaměření, přičemž mediální specializační předměty si mohou zapsat nejdříve po absolvování prvních tří semestrů a po ukončení základních předmětů.

Garantem studijního programu je doc. PhDr. Barbora OSVALDOVÁ
Doporučené zdroje, prameny a literatura pro uchazeče o studium na KŽ: