Termíny zimních státnic pro Katedru mediálních studií

szzk

Termíny zimních státnic pro Katedru mediálních studií

Termíny zimní státní závěrečné zkoušky (SZZk) pro Katedru mediálních studií jsou:

20. a 21. ledna 2020 pro bakalářské studium

27. a 28. ledna  2020 pro kombinovanou a prezenční formu magisterského studia

Termín pro odevzdávání bakalářských a diplomových prací pro tuto SZZk je 6. ledna 2020.