Aktuální informace k organizaci výuky na IKSŽ

Covid-19

Aktuální informace k organizaci výuky na IKSŽ

Vážené a milé studentky,
vážení a milí studenti,

epidemie postupuje, a tak nás nepochybně brzy čekají další změny vládních opatření (a na ně navazujících opatření naší univerzity). Než se tak stane, rádi bychom informovali o jedné zásadní změně ve výuce na IKSŽ: od začátku nadcházejícího týdne, tj. od pondělí 29. listopadu, rušíme prezenční výuku kurzů vyučovaných v budově Krystalu (ve Vokovicích) a převádíme ji do online formy.

Do Krystalu tedy již nikdo nejezděte, všechny „krystalové“ přednášky budou nově online. Vám, kteří jste přednášky v Krystalu měli ve svém rozvrhu, poskytnou jednotliví vyučující detailní pokyny (zejména odkazy na online místo konání přednášek), a to nejpozději v den konání daného kurzu.

U všech ostatních kurzů vyučovaných ve všech ostatních budovách (Hollar, Celetná atd.) pokračujeme ve stávajícím režimu. To znamená, že není-li konkrétním pedagogem řečeno jinak, zachováváme všude (mimo budovy Krystalu) i nadále výuku v prezenční formě, přičemž důrazně apelujeme na dodržování všech preventivních opatření.

Sledujte prosím pečlivě vaše fakultní emailové schránky, kde vás budou vaši pedagogové informovat o případném přechodu do online režimu u konkrétních kurzů – může se tak stát mimo jiné z karanténních důvodů.

I nadále platí, že pokud v souvislosti s Covid-19, nemůžete absolvovat výuku, máte možnost řešit vaši absenci individuálně s vašimi vyučujícími.

Pokud dojde k jakýmkoli změnám, budeme vás o nich co nejdříve informovat.

S přáním pevného zdraví,

Jakub Končelík
ředitel IKSŽ