Alice Němcová Tejkalová a Anna Shavit oceněny Univerzitou Karlovou

Cena UK

Alice Němcová Tejkalová a Anna Shavit oceněny Univerzitou Karlovou

Vědecká rada UK ve čtvrtek 16. prosince ocenila jedenáct významných osobností Univerzity Karlovy, které přispívají k jejímu rozvoji a jejichž život je s univerzitou významně spojen. Pamětní medaile předal rektor Tomáš Zima. Mezi oceněnými byly i děkanka Fakulty sociálních věd Alice Němcová Tejkalová a členka kolegia rektora Anna Shavit z katedry marketingové komunikace a public relations – obě⁠ obdržely stříbrnou pamětní medaili za významné zásluhy o rozvoj Univerzity Karlovy.

Alice Němoová Tejkalová

Alice Němcová Tejkalová vystudovala žurnalistiku a mediální studia na Fakultě sociálních věd, od roku 2018 zastává post děkanky. Profesně se zabývá analýzou stavu žurnalistiky v mezinárodním projektu Worlds of Journalism Study (WJS). Od července 2019 je ve WJS spolukoordinátorkou středo a východoevropského regionu. Specificky se zaměřuje i na tematiku zdravotně handicapovaných sportovců. V letech 2000 až 2017 působila jako interní a externí redaktorka, moderátorka, dramaturgyně, scénáristka, režisérka v redakci sportu České televize. Byla členkou kolegia rektora UK (2014–2018) a v letech 2015–2018 byla ředitelkou Institutu komunikačních studií a žurnalistiky na FSV UK. Po nečekaném úmrtí docenta Filipa Lába se rozhodla znovu nekandidovat na pozici děkanky a vrací se na katedru žurnalistiky. V souvislosti s jejím oceněním bylo na ceremoniálu přečteno laudatio, které napsala doc. Barbora Osvaldová. Můžete si ho přečíst zde.

Anna Shavit

Anna Shavit je absolventkou Masarykovy univerzity. Od října roku 2011 působí jako odborná asistentka na katedře marketingové komunikace a public relations. Její doménou je především problematika politického marketingu, managementu, realizování a analýza prezidentských a volebních kampaní. Působila jako redaktorka Lidových novin. Byla stipendistkou Fulbrightova programu na Columbia University, zapojila se jako dobrovolník v prezidentské kampani Hillary Clintonové. Od května 2019 působí jako členka kolegia rektora, kde se kromě oblasti marketingu a public relations věnuje i tematice udržitelného rozvoje. Podílela se na webu nakarlovku.cz, který cílí na uchazeče o studium.

Foto: Vladimír Šigut