Důležité informace ke státním závěrečným zkouškám v letním semestru

Státnice

Důležité informace ke státním závěrečným zkouškám v letním semestru

Termín pro přihlášení k letním státním závěrečným zkouškám je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce, jak v tištěné tak i v elektronické podobě, a to od 19. 4. do 4. 5. 2021.

  • Prosíme studenty, aby se k SZZ přihlásili co nejdříve.
  • Potvrzení splněných studijních povinností vystavuje pro všechny přihlášené studenty správce SISu (studenti ho již neodevzdávají sami).
  • Studenti odevzdávají závěrečné práce do SISu a v jedné tištěné verzi na sekretariát katedry. Tištěnou verzi práce lze odevzdat i v kroužkové vazbě – u státnic bude studentům výtisk vrácen. Schválení teze závěrečné práce stačí uvést pouze naskenované – sken studentům poskytne příslušný sekretariát katedry.
  • Doporučujeme všem studentům k přečtení Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací.

Termíny státních závěrečných zkoušek v letním semestru:

  • Marketingová komunikace a public relations: 16. a 17. 6.
  • Žurnalistika (Bc.): 14. a 15. 6.
  • Žurnalistika (Mgr.): 21. a 22. 6.
  • Mediální studia (Bc.): 16.a 17. 6.
  • Mediální studia (Mgr.): 23., 24. a 25. 6.