Důležité informace ke státním závěrečným zkouškám v zimním semestru

Státnice

Důležité informace ke státním závěrečným zkouškám v zimním semestru

Termín pro přihlášení k zimním státním závěrečným zkouškám je shodný s termínem pro odevzdání závěrečné práce, tj. 5. ledna 2021. 

  • Prosíme studenty, aby se k SZZ přihlásili co nejdříve.
  • Potvrzení splněných studijních povinností vystavuje pro všechny přihlášené studenty správce SISu (studenti ho již neodevzdávají sami).
  • Studenti odevzdávají závěrečné práce do SISu a v jedné tištěné verzi na sekretariát katedry.
  • Doporučujeme všem studentům k přečtení Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací.

V lednu a únoru se uskuteční státní závěrečné zkoušky v následujících termínech. Jejich podoba bude stanovena na základě vývoje epidemiologické situace.

  • Bc. Marketingová komunikace a public relations: 25. 1. 2021  
  • Bc. Žurnalistika: 1. a 2. 2. 2021
  • Mgr. Žurnalistika: 8. a 9. 2. 2021
  • Bc. Mediální studia: 4. a  5. 2. 2021
  • Mgr. Mediální studia: 9. a 10. 2. 2021