Exkluzivní kurz English through Video Production

Hodina angličtiny

Exkluzivní kurz English through Video Production

Centrum jazykové přípravy otevírá kurz nový kurz kombinující angličtinu s tvorbou video obsahu.

Kurz bude vyučován metodou task-based learning, studenti se s vyučujícími setkají pouze čtyřikrát, jinak budou pracovat samostatně nebo ve skupinách. Výstupem bude video projekt, kterým by jazykové centrum spolu se studenty chtělo přispět k oslavám 30. výročí založení Fakulty sociálních věd.

Podrobné informace ke kurzu v SISu.