Hodnocení odevzdaných tezí bakalářských a magisterských prací

Závěreční práce

Hodnocení odevzdaných tezí bakalářských a magisterských prací

Sledujte průběžně sdílené výsledky hodnocení odevzdaných tezí bakalářských a magisterských závěrečných prací studijních programů našeho insitutu.

Přepracované teze odevzdávejte do 16. října na podatelnu.