Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky můžete absolvovat rigorózní řízení.

Rigorózní práce

Interní pravidla pro uznávání diplomových prací za rigorózní