IKSŽ v médiích

IKSŽ v médiích

Pedagogové IKSŽ se pravidelně objevují v médiích, ať už v roli komentátorů aktuálního dění nebo třeba coby autoři článků o umění či literatuře faktu. Účastní se debat a diskuzí napříč celou českou mediální krajinou. Vyjadřují se k etickým a morálním otázkám spojeným s médii, marketingem i reklamou, spolupracují s novináři všech mediálních platforem a poskytují rozhovory na odborná témata.  

IKSŽ v médiích.