Aktivity a média

MÉDIA IKSŽ, RTL, ROZPRAVY O MÉDIÍCH

Nedílnou součástí veškeré výuky na IKSŽ je možnost seznámit se s fungováním médií v praxi. Studující tedy vytvářejí různorodé výstupy, k jejichž soustřeďování slouží sekce Média IKSŽ. Při své tvůrčí činnosti běžně využívají zázemí Rozhlasové a televizní laboratoře, která je ovšem schopna odbavit i komerční zakázky. Prostor pro diskuse je samozřejmostí nejen při výuce, ale i během cyklu Rozpravy o médiích.