Carolina

Carolina

Studentský zpravodajský týdeník Carolina začal vycházet v roce 1991 jako vůbec první české elektronické periodikum. Sociolog Václav Trojan tehdy uspěl na katedře žurnalistiky s ideou využít při přípravě novinářů kouzel nových médií. Výuka se orientuje na rozvíjení tvůrčí činnosti studentů, kteří si osvojují zpravodajské postupy, učí se informace získávat, ověřovat, zpracovávat a zasazovat do širšího kontextu, než je obvyklé v praxi českých médií.