Evropská observatoř žurnalistiky

Evropská observatoř žurnalistiky

European Journalism Observatory (EJO) je rozvíjející síť 14 neziskových výzkumných organizací z 11 států, která zprostředkovává veřejnosti výsledky mediálních výzkumů a snaží se přispět ke zvýšení kvality žurnalistiky a hlubšímu porozumění mediálních výstupů. Hlavním cílem EJO je zmenšit propast mezi výzkumy komunikace a médií a vnějším světem. Na obsahu se podílejí i studenti doktorského studia IKSŽ.