Média IKSŽ

Média IKSŽ

Na stránce Média IKSŽ se objevuje výběr praktických výstupů prací studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Stránku spravuje Sára Beránková.

Dotazy, připomínky a podněty můžete posílat na media.iksz@fsv.cuni.cz.