Média IKSŽ

Média IKSŽ

Na stránce Média IKSŽ se objevuje výběr praktických výstupů prací studentů Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Stránku spravuje Tereza Ježková. Dotazy, připomínky a podněty můžete posílat na tereza.jezkova@fsv.cuni.cz.