Rozpravy o českých médiích

Rozpravy o českých médiích

Rozpravy o českých médiích jsou pravidelné diskusní večery o aktuálních nebo nadčasových otázkách české mediální scény. Konají se v průběhu akademického roku vždy jednou měsíčně na půdě Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy) v prostorách budovy Hollar na Smetanově nábřeží. 

Věnujeme se moderním trendům, aktuálním kauzám, mainstreamovým i alternativních tématům. Témata vybíráme vždy s ohledem na aktuální vývoj v mediální oblasti. Diskutujícími jsou odborníci z akademické sféry i lidé, kteří v médiích pracují, ať už na pozici řadových redaktorů, či na vedoucích pozicích. Pro zachycení více perspektiv na dané téma oslovujeme i odborníky z jiných oblastí, kteří se médii zabývají ze specifického úhlu pohledu.

Rozpravy byly dříve společným projektem Institutu komunikačních studií a žurnalistiky, Českého rozhlasu Plus a portálu Česká média, od října 2013 jsou čistě v režii IKSŽ. Diskusi nyní organizačně zajišťuje Lucie Šťastná, videozáznamy a fotografie pořizují studenti a studentky IKSŽ, role moderátorky se ujala děkanka FSV UK Alice Němcová Tejkalová. Mediálním partnerem jsou PRESSpektivy Českého rozhlasu.

Rozpravy o českých médiích