Nabídka startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky

byty

Nabídka startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky

Startovací byt pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK je k dispozici. Zájemci mohou posílat své žádosti k rukám děkanky FSV UK Alice Němcové Tejkalové do 5. března 2021.

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1340 o rozloze 52.96 m2. Byt bude připravený k nastěhování po provedení drobných oprav způsobených běžným opotřebením současným nájemcem a po jeho vymalování od 1. 4. 2021.

Veškeré podrobnosti včetně specifikace bytů a formuláře žádosti naleznete v přiloženém oznámení.