Nové číslo časopisu Mediální studia

Mediální studia

Nové číslo časopisu Mediální studia

30. června vyšlo letošní druhé číslo časopisu Mediální studia. Co obsahuje?

Statě

  • Adina Baya: Reporting on Refugees in Online Alternative and Mainstream Media in Romania
  • Andrej Školkay: Social Media Regulation from the Perspectives of National Media Regulatory Authorities in V4
  • Miroslav Vlček: Rola symbolického kapitálu v štátom dotovanom poli slovenského dokumentárneho filmu

Eseje

  • Daniel Russo: Comedy and Tolerance: Vir Das, Standup Comedy and Religious Tolerance in India
  • Mira Abrahamyan: Vliv nových médií na budování míru v Demokratické republice Kongo

Recenze

  • Todd Nesbitt: Thirty Years of the Propaganda Model: Resilient Universal Filters or Local Legend?

Mediální studia / Media Studies je odborný recenzovaný open-access časopis, který vydává od roku 2010 Fakulta sociálních věd. Je ukotvený v oborech mediálních a komunikačních studií a soustředí se na analýzy mediálních textů, praktik mediálních profesionálů a chování mediálních publik.