Odevzdávání diplomových prací a záříjové státní závěrečné zkoušky

Studenti

Odevzdávání diplomových prací a záříjové státní závěrečné zkoušky

Studenti, kteří plánují absolvovat státní závěrečné zkoušky v záříjových termínech, se v SISu přihlašují na jednotlivé části státnic do 31. července. Do téhož termínu je také nutné do SISu nahrát závěrečné práce. 

  • Termín pro splnění všech studijních povinností je rovněž 31. července.
  • Studenti neodevzdávají vytištěné diplomové práce.
  • Součástí diplomové práce musí být schválené teze, které si studenti vyzvednou na sekretariátu příslušné katedry. Upozorňujeme, že Gabriela Skalická (Mediální studia) čerpá dovolenou od 13. do 17. července a Pavla Koterová (Žurnalistika, MKPR) čerpá dovoleno od 20. do 24. července.
  • V tezích, které budou součástí diplomové práce nahrané v SISu, musí být podle univerzitních pravidel zakryté podpisy studenta a vedoucího práce.   

Podzimní státní závěrečné zkoušky se uskuteční v následujících termínech:

  • MKPR (Bc.): 23. září 2020
  • Žurnalistika (Bc.): 16. září 2020
  • Žurnalistika (Mgr.): 22. září 2020
  • Mediální studia (Bc.): 14. a 15. září 2020
  • Mediální studia (Mgr.): 21. a 22. září 2020