Odevzdávání tezí

oznámení

Odevzdávání tezí

Studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě nejdříve v lednu 2021, odevzdávají teze do 13. 3. 2020. Pro jejich zaevidování do SIS, resp. schválení garantem studijního programu platí termín 30. 4. 2020.      

Studenti, kteří hodlají přistoupit k obhajobě nejdříve v červnu 2021, odevzdávají teze do 14. 9. 2020. Pro jejich zaevidování do SIS, resp. schválení garantem studijního programu platí termín 30. 9. 2020.

Od zaevidování tezí do obhajoby práce musí uběhnout minimálně 8 kalendářních měsíců.