Podmínky přijímacího řízení

Žezlo

Podmínky přijímacího řízení

Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) chystá Fakulta sociálních věd následující změny, které budou předloženy Akademickému senátu FSV UK na jeho květnovém zasedání. Finální detailní znění bude po schválení AS FSV UK zveřejněno aktualizované zde. Pokud není uvedena změna, zůstávají podmínky v aktuálním znění.

  • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 30. 5. 2020 (online)
  • Druhé kolo proběhne ústním zkoušením 15. – 23. 6. 2020.
  • Náhradní termíny pro ústní zkoušení se budou konat 2. – 3. 7. 2020.

Přihlášky k přijímacímu řízení můžete podávat do 30. dubna na naše bakalářské obory:

na obory magisterské:

nebo na doktorský studijní program Mediální studia.