Pozdrav od ředitele IKSŽ Jakuba Končelíka

Jakub Končelík

Pozdrav od ředitele IKSŽ Jakuba Končelíka

Vážené a milé studentky a kolegyně,
vážení a milí studenti a kolegové,
drazí přátelé a příznivci našeho institutu,

před měsícem jsme všichni vstoupili do mimořádných časů za ještě mimořádnějších okolností. Za okolností, které nejen naše univerzita ale ani celá česká společnost doposud nepoznala, a které pro většinu z nás nemají obdoby ani srovnání v ničem, co jsme doposud zažili. Ze dne na den se změnily také podmínky vašeho studia i naší práce. Již měsíc se tak my všichni – ať už pod praporem Univerzita Karlova, její Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy nebo přímo našeho institutu – ze všech sil snažíme hledat a nacházet cesty, jak zachovat a uchránit vše, co je nám drahé a na čem nám záleží. Včetně kontinuity vzdělávání, vašeho studia, naší práce, poznání a porozumění.

Proto mi dovolte na tomto místě především poděkování – všem pedagogům, kterým se daří přechod na distanční vzdělávání, i všem studentům, kteří nadále čtou, píší, diskutují a vracejí nám tak energii tolik potřebnou nejen k výuce. Sdílím s vámi všemi i hrdost na všechny mimoškolní a dobrovolnické aktivity, kterých se jak naši pedagogové, tak naši studenti ujali. Je toho mnoho, o čem jsme se dozvěděli, ale i tak jde bezpochyby o pouhý zlomek toho, co všichni pro své okolí v této náročné době děláte. A právě tato mimořádná vlna solidarity, účastenství a bezpodmínečné i nepodmiňované vzájemné pomoci je bezpochyby jednou z nemnoha (ale o to cennějších) dobrých zpráv, jež nám naše současnost přináší. Za další z nich považuji i nové příležitosti: můžeme se naučit mnoho nového – třeba právě to, jak ve vzdělání lépe využívat moderní technologie. Myslím, že za náš institut mohu slíbit, že se pokusíme.

Přeji vám všem především pevné zdraví a těším se opět brzy na viděnou v učebnách, na chodbách, v kavárně i na dvorku – zkrátka na Hollaru i v Celetné. Držte se!

Jakub Končelík
ředitel IKSŽ