Pozvánka na přednášku "Nová média a právo"

Pozvánka

Pozvánka na přednášku "Nová média a právo"

V pondělí 17. prosince 2018 proběhne od 15:30 do 16:50 hod. v rámci výuky kurzů JJM288 Proměny žurnalistiky v éře konvergence médií a JJM217 Čtení textů ke studiu médií - Nová média (dr. Jirků) přednáška právníka Mgr. Romana Sulánského nazvaná NOVÁ MÉDIA A PRÁVO. Pokud by měl kdokoliv, kdo nenavštěvuje kurzy JJM288 a JJM217, zájem se zúčastnit této přednášky, je srdečně zván! Dr. Jirků ovšem prosí tyto zájemce, ať se mu ozvou e-mailem na adresu jan.jirku@fsv.cuni.cz, aby jim mohl garantovat místa. Přednáška se totiž bude konat v místnosti H108, kde je k dispozici jen omezený počet míst k sezení.