Přihlaste se na doktorské studium

Knihy

Přihlaste se na doktorské studium

Do 30. dubna je možné podávat přihlášky na prezenční i kombinované doktorské studium. Podívejte se na navrhované projekty disertační práce v českém a anglickém jazyce.

Postgraduální obor Mediální studia je určen všem, kteří se hlouběji odborně zajímají o:

  • studium masových médií jako svébytného typu sociální, resp. veřejné a masové komunikace,
  • historický a současný vývoj médií,
  • média jako součást kultury a mediální problematiku obecně,
  • metodologii studia komunikace a médií a
  • základní i aplikovaný výzkum médií a mediální komunikace.

Studium je zaměřeno na přípravu k samostatné vědecké a pedagogické práci v oblasti mediálních studií a teorie masové (mediální) komunikace na vysokých školách.

Podrobné informace najdete na webu.