Přítomnost studentů od 11. května

Hollar

Přítomnost studentů od 11. května

Na základě aktuálního usnesení vlády ČR došlo k dalšímu zmírnění pandemických opatření, které se týká mj. podmínek, za kterých mohou být studenti přítomni na vysokých školách.

Osobní přítomnost studentů při studiu je od 11. května možná v maximálním počtu 15 studentů ve skupině.

Každý student má povinnost před prvním vstupem do budovy FSV UK poskytnout čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a v prostorách FSV UK se může zdržovat pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Na FSV UK však probíhá až do konce letního semestru primárně distanční výuka, kromě předmětů, kde vyučující z naléhavých důvodů určí jinak.

Přesný postup odevzdání čestného prohlášení naleznete v aktuálním opatření děkankyVzor čestného prohlášení najdete zde.