Projekt Medici PRO Očkování získal ocenění Gratias Tibi

Gratias tibi

Projekt Medici PRO Očkování získal ocenění Gratias Tibi

Studenti IKSŽ a 2. LF UK získali v prvenství v kategorii do 30 let za občanskou aktivitu, která pozitivně ovlivňují život ve společnosti.

Cena Gratias Tibi, kterou uděluje Člověk v tísni, oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Projekt Medici PRO Očkování se věnuje problematice odmítání očkování a jeho důsledkům. Cílem je zvýšit povědomí o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti medicíny.

Gratias tibi

Mezi činnosti projektu patří především edukace v interaktivních seminářích, ve kterých studenti mimo jiné vysvětlují proti jakým nemocem očkování chrání, jaké jsou principy fungování očkování, jaký by měl být racionální přístup k možným nežádoucím účinkům či jaké je právní ukotvení očkování v rámci české legislativy. Zástupci projektu také přispívají k tvoření společenské debaty vystupováním v médiích i na školeních pro lékaře či pro studenty středních škol. Souběžně s přednáškami pro studenty středních škol tým projektu začal také aktivně informovat na sociálních sítích, hlavně na Facebooku a Instagramu.

Více informací informací o výhře s citacemi garantů najdete v tiskové zprávě.